Chi tiết

K71: Đăng ký môn học HK2 năm học 2021-2022

>

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, học kỳ 2 năm học 2021-2022, riêng Khóa 71 nhà trường sẽ ấn định sẵn Thời khóa biểu cho sinh viên.

Sinh viên cần đăng ký một số môn chung (chỉ đăng ký môn học, nhà trường sẽ xếp lớp)

Thời gian đăng ký: Từ nay đến 07h00 ngày 13/12/2021 (Thứ 2)

Cách thức đăng ký:

1. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân

2. Chọn chức năng Đăng ký môn học tín chỉ

3. Chọn các môn học trong 2 nhóm:

     + Nhóm 1: Ngoại ngữ: Chọn 1 trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh 1-A1 (ENGL 103-K71)Tiếng Anh 1-A2 (ENGL 104-K71)Tiếng Nga 1 (RUSS 105-K71)Tiếng Pháp 1 (FREN 104-K71)Tiếng Trung 1 (CHIN 105-K71).

     + Nhóm 2: Môn tự chọn: Chọn 1 trong các  môn: Nghệ thuật đại cương (COMM 107-K71), Tiếng Việt thực hành (COMM 106-K71), Tin học đại cương (COMP 103-K71).

      Lưu ý: Sinh viên chỉ chọn tổng số 02 môn, mỗi nhóm 01 môn

4. Chọn chức năng Đăng ký lớp tín chỉ -> Chọn lớp -> Lưu Kết quả đăng ký:

5. Hoàn thành đăng ký, kiểm tra kết quả đăng ký trong phần XEM LỊCH HỌC

Yêu cầu: 

+ Mọi sinh viên phải đăng  ký, nếu môn nào các em đã học ở học kỳ trước thì bỏ qua, không đăng ký nữa.

+ Các thắc mắc về đăng ký xin liên hệ Cố vấn học tập hoặc cô Ngân: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn

Các thông báo khác