Chi tiết

Hướng dẫn sinh viên thi trực tuyến học phần Giáo dục thể chất kỳ 1 năm học 2021-2022

>

Hướng dẫn thi Giáo dục thể chất

Đơn xin hoãn thi

Mọi thông tin liên hệ  Thầy Tùng sđt : 0915005939 

 

 

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)