Chi tiết

Thời gian phúc khảo các môn chung HK3 năm học 2018-2019

Chi tiết xin liên hệ giangbh@hnue.edu.vn>>

Phòng Đào tạo tiếp nhận đăng ký phúc khảo các môn chung HK3 năm học 2018-2019 vào 01 ngày 03/9/2019. Sinh viên không phải làm đơn, đăng ký vào danh sách có sẵn.

Địa điểm: Phòng 209 Nhà Hiệu bộ.

Các thông báo khác