Chi tiết

Danh sách thi đánh giá năng lực Tiếng Anh sáng ngày 17/12

>

Danh sách sinh viên

Mọi thông tin xin liên hệ: 

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Website:http://www.hnue.edu.vn
 
 
DT: 024 37547823
Email: Thiccnn6bac@hnue.edu.vn.

 

Các thông báo khác