Chi tiết

Thông báo đăng ký học Chương trình 2 HK2 năm 2018-2019

>

- Căn cứ vào Điều 17 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 9779/ĐHSPHN-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc học cùng lúc hai chương trình;

Nhà trường quy định việc đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai (CTĐT) trong học kỳ 2 năm học 2018 -2019 như sau:

1.      Điều kiện đăng ký học CTĐT thứ 2: Sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung đang học tập tại trường đã hoàn thành tối thiểu một học kỳ ở CTĐT thứ nhất và ngành đào tạo chính ở CTĐT thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở CTĐT thứ nhất

2.     Đăng ký: Sinh viên PHẢI đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký tín chỉ (Mục ĐĂNG KÝ HỌC/Đăng ký học ngành thứ 2), sau đó nộp lệ phí tại khoa đăng ký học CTĐT thứ hai.

3.     Thời hạn đăng ký: trước 17h ngày 28/12/2018, các khoa gửi danh sách nộp lệ phí về phòng Đào tạo (P.209 – Nhà HCHB trước 11h30 ngày 02/1/2019)

4.      Học phí: Tính theo tín chỉ, định mức theo quy định học phí hiện hành của nhà trường, cụ thể như sau:

+ Các ngành khoa học xã hội: 250.000đ/1 tín chỉ

+ Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật: 300.000đ/1 tín chỉ

5.     Lệ phí xét duyệt: 200.000 đồng. Sinh viên không nộp lệ phí sẽ không được xét duyệt học CTĐT thứ hai.

6.     Đăng ký học: Sinh viên đủ điều kiện học CTĐT thứ hai sẽ bắt đầu đăng ký tín chỉ vào ngày 04/01/2019.

 

Lưu ý: Không tuyển CT2 các Ngành

1. SP Tiếng Anh + Ngành ngôn ngữ Anh

2. Ngành Giáo dục tiểu học  + Ngành Giáo dục tiểu học-SP Tiếng Anh

3. Ngành SP Âm nhạc + SP Mỹ thuật

4. Ngành Giáo dục thể chất

Các thông báo khác