Chi tiết

Đăng ký tín chỉ đợt 2 HK2 năm học 2019-2020

>

Nhà trường mở đăng ký tín chỉ cho SV cho đến 15h00 ngày 03/01/2020. Đây là đợt đăng ký cuối cùng, sinh viên hoàn thiện đăng ký tín chỉ trước thời hạn này. Sau ngày 03/01/2020 Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất cứ vấn đề nào liên quan đến đăng ký tín chỉ.

Trân trọng thông báo.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)