Chi tiết

Kế hoạch tổ chức thực tập học kì II năm học 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thực tập sư phạm (TTSP), thực tập cuối khóa trong học kì II như sau.>

I. Thực tập sư phạm

1. Thời gian

- Đợt 1: 05 tuần từ 09/01 đến 24/02/2023 (từ 16/01 đến 27/01, sinh viên nghỉ Tết).

- Đợt 2: 05 tuần từ 06/03 đến 07/04/2023.

2. Điều kiện đăng kí

- Điều kiện đăng kí TTSP đợt 1: Hoàn thành học phần “Thực hành dạy học ở trường sư phạm”.

- Điều kiện đăng kí TTSP đợt 2: Hoàn thành TTSP đợt 1.

3. Phương thức TTSP theo đoàn thực tập tại Hà Nội

a) Sinh viên khóa 69 (bao gồm cả SV lớp CLC, SV hệ SP dạy bằng tiếng Anh) nếu đủ điều kiện thì cần đăng kí TTSP đợt 1, học kì II trên Cổng đăng kí tín chỉ theo hướng dẫn ở trang quản lí đào tạo: http://daotao.hnue.edu.vn/.

- Thời gian mở cổng đăng kí: Từ 14h00 ngày 05/12 đến 14h00 ngày 07/12/2022.

* Ghi chú: Nhà trường sẽ thông báo danh sách các trường TTSP trước 04/12/2022.

- Đối với TTSP đợt 2, Nhà trường sẽ chuyển danh sách đăng kí từ đợt 1 sang đối với sinh viên đã hoàn thành TTSP đợt 1.

b) Sinh viên các ngành đặc thù (SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, SP Tiếng Pháp, GD Đặc biệt, GD Mầm Non, GD Tiểu học) cần đăng kí TTSP trực tiếp với Khoa và tham gia đoàn TTSP đặc thù do Khoa chủ động liên hệ cơ sở thực tập và phối hợp tổ chức thực tập theo khung thời gian như trên.

1.4. Phương thức TTSP ở địa phương

a) Đối tượng áp dụng: Sinh viên có nguyện vọng và có thể tự liên hệ TTSP tại trường THPT công lậpđịa phương nơi thường trú (ngoài Hà Nội).

Không áp dụng đối với:

- Sinh viên đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp,

- Sinh viên hệ sư phạm dạy bằng tiếng Anh,

- Sinh viên ngành đặc thù.

b) Các bước đăng kí

- Bước 1. Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (phòng 204 nhà Hiệu bộ) để nhận Giấy giới thiệu liên hệ thực tập.

- Bước 2. Sinh viên viết đơn đề nghị được thực tập tại địa phương (biểu mẫu đính kèm) và xin chữ kí, dấu xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT đồng ý tiếp nhận giáo sinh thực tập.

- Bước 3. Sinh viên xin chữ kí của Ban Chủ nhiệm khoa, rồi gửi đơn đề nghị được thực tập tại địa phương tới Phòng Đào tạo (qua email: thuctap@hnue.edu.vn) trước 11h30 ngày 22/11/2022.

- Bước 4. Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp nguyện vọng của sinh viên và xem xét giải quyết.

* Ghi chú: Nhà trường sẽ thông báo các quy định cụ thể đối với phương thức thực tập này trước 11/11/2022.

II. Thực tập cuối khóa

Các khoa đào tạo ngành ngoài sư phạm, nếu dự kiến tổ chức thực tập cuối khóa trong học kì II thì xây dựng và gửi kế hoạch kèm danh sách sinh viên, cơ sở thực tập tới Phòng Đào tạo trước ngày 21/11/2022.

Sinh viên các ngành ngoài sư phạm cần đăng kí thực tập trực tiếp với Khoa và thực hiện các nhiệm vụ thực tập cuối khóa do Khoa phối hợp với cơ sở thực tập tổ chức theo quy định hiện hành.