Chi tiết

Danh sách sinh viên đi Thực tập sư phạm Học kì 1, năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết xin liên hệ thaibinh@hnue.edu.vn>

TT

Mã sv

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Trường thực tập

Trưởng đoàn

1

645901030

Nguyễn Thị Kim

03.06.1994

B

GD Thể chất

THPT Cầu Giấy

ThS. Nguyễn Thị Ngọc-k.GDTC

2

665901001

Lê Đức Anh

08.05.1997

A

GD Thể chất

THPT Cầu Giấy

Họp đoàn TTSP từ 8h00-9h00 ngày 28/9/2019 tại phòng 404 nhà D3

3

665901002

Ngô Tuấn Anh

16.12.1998

A

GD Thể chất

THPT Cầu Giấy

4

665901003

Nguyễn Tuấn Anh

11.02.1998

A

GD Thể chất

THPT Cầu Giấy

5

665901005

Vũ Minh Châu

21.05.1997

A

GD Thể chất

THPT Cầu Giấy

6

665613001

Đỗ Minh Anh

09.12.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Cầu Giấy

7

665613002

Mai Ngọc Anh

28.06.1997

C

LLCT & GDCD

THPT Cầu Giấy

8

665613003

Nguyễn Thu Anh

19.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Cầu Giấy

9

665613004

Quách Thị Vân Anh

03.11.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Cầu Giấy

10

665613005

Lê Thị Kim Ánh

28.04.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Cầu Giấy

11

665613006

Phạm Thị Ngọc Ánh

15.04.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Cầu Giấy

12

645111007

Bùi Thế Long

10.07.1988

E

Toán - Tin

THPT Cầu Giấy

13

645111009

Hà Giang Nam

12.05.1994

E

Toán - Tin

THPT Cầu Giấy

14

665901022

Phạm Thị Thanh Tâm

07.01.1998

A

GD Thể chất

THPT Đan Phượng

TS. Nguyễn Văn Hải - K.GDTC

15

665901023

Phạm Văn Thắng

03.06.1998

A

GD Thể chất

THPT Đan Phượng

Họp đoàn TTSP từ 9h00-10h00 ngày 28/9/2019 tại phòng 404 nhà D3

16

665901024

Nguyễn Thị Hương Thảo

14.06.1998

A

GD Thể chất

THPT Đan Phượng

17

665901025

Đặng Minh Thu

23.06.1998

A

GD Thể chất

THPT Đan Phượng

18

665613027

Nguyễn Thị Ngọc

20.02.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Đan Phượng

19

665613029

Lê Thị Thu Nhàn

26.09.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Đan Phượng

20

665613031

Phạm Tố Quyên

11.06.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Đan Phượng

21

665613032

Nguyễn Hữu Quyết

28.12.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Đan Phượng

22

665613033

Hoàng Thị Quỳnh

01.01.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Đan Phượng

23

665613034

Ma Thị Sứ

02.11.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Đan Phượng

24

665901016

Nguyễn Thị Liễu

15.04.1998

A

GD Thể chất

THPT Hoài Đức A

ThS. Trần Minh Thắng - K.GDTC

25

665901017

Đinh Thị Thùy Linh

20.11.1998

A

GD Thể chất

THPT Hoài Đức A

Họp đoàn TTSP từ 10h00-11h00 ngày 28/9/2019 tại phòng 404 nhà D3

26

665901018

Quản Tam Lợi

18.04.1996

A

GD Thể chất

THPT Hoài Đức A

27

665901020

Nguyễn Văn Quý

18.03.1998

A

GD Thể chất

THPT Hoài Đức A

28

665901021

Hoàng Tuấn Quyền

09.01.1998

A

GD Thể chất

THPT Hoài Đức A

29

665613022

Lâm Thảo Mi

19.08.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Hoài Đức A

30

665613023

Phạm Thị Hồng Ngát

30.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Hoài Đức A

31

665613024

Phùng Thị Nghĩa

02.08.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Hoài Đức A

32

665613025

Phạm Thị Ngoan

01.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Hoài Đức A

33

665613026

Nguyễn Thảo Ngọc

06.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Hoài Đức A

34

665901011

Nguyễn Quang Hiệp

16.09.1995

A

GD Thể chất

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

TS. Hà Mạnh Hưng - K.GDTC

35

665901012

Trịnh Minh Hòa

19.03.1998

A

GD Thể chất

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Họp đoàn TTSP từ 8h00-9h00 ngày 28/9/2019 tại phòng 405 nhà D3

36

665901013

Phạm Thị Thu Hường

24.10.1998

A

GD Thể chất

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

37

665901014

Nguyễn Thị Huyền

17.12.1998

A

GD Thể chất

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

38

665901015

Vũ Tuấn Kiệt

16.07.1996

A

GD Thể chất

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

39

665613013

Trịnh Thị Hằng

22.07.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

40

665613015

Hà Mai Hương

29.11.1996

C

LLCT & GDCD

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

41

665613016

Phạm Thị Hương

27.03.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

42

665613017

Trần Thị Thu Huyền

16.11.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

43

665613019

Nguyễn Tuyết Loan

28.06.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

44

665613020

Nguyễn Thị Xuân Lộc

20.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

45

665901026

Đào Vũ Thuật

30.06.1998

A

GD Thể chất

THPT Tân Lập

ThS. Bùi Xuân Anh-K.LLCT

46

665901027

Damsomphone Phasitthilard

15.09.1996

A

GD Thể chất

THPT Tân Lập

Họp đoàn TTSP từ 9h00-10h00 ngày 28/9/2019 tại phòng 405 nhà D3

47

665901028

Khamkhoun Kirdsamoontar

01.08.1993

A

GD Thể chất

THPT Tân Lập

48

665901029

Khamla Khambulom

16.03.1994

A

GD Thể chất

THPT Tân Lập

49

665901030

Kiengkeo Kiewbangon

12.07.1997

A

GD Thể chất

THPT Tân Lập

50

665613036

Tạ Thị Thành

17.04.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Tân Lập

51

665613037

Nguyễn Thị Thu

31.01.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Tân Lập

52

665613038

Nguyễn Thị Thúy

19.12.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Tân Lập

53

665613039

Nguyễn Thu Trang

28.07.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Tân Lập

54

665613040

Đặng Thị Tuyết

15.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Tân Lập

55

665613041

Nông Thị Thu Uyên

07.08.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Tân Lập

56

665901006

Lê Hồng Đạt

10.02.1995

A

GD Thể chất

THPT Yên Hòa

ThS. Trần Trung Dũng-K.LLCT

57

665901007

Đào Văn Dũng

08.09.1998

A

GD Thể chất

THPT Yên Hòa

Họp đoàn TTSP từ 10h00-11h00 ngày 28/9/2019 tại phòng 404 nhà D3

58

665901008

Nguyễn Quang Duy

13.03.1998

A

GD Thể chất

THPT Yên Hòa

59

665901009

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

29.08.1998

A

GD Thể chất

THPT Yên Hòa

60

665901010

Nguyễn Thị Hà

30.08.1998

A

GD Thể chất

THPT Yên Hòa

61

665613007

Nguyễn Thị Bích

08.06.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Yên Hòa

62

665613008

Hoàng Thị Cam

11.08.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Yên Hòa

63

665613009

Nguyễn Khánh Chi

12.03.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Yên Hòa

64

665613010

Đặng Thị Điểm

30.09.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Yên Hòa

65

665613011

Đặng Thị Hà

12.08.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Yên Hòa

66

665613012

Giản Thị Hằng

26.10.1998

C

LLCT & GDCD

THPT Yên Hòa

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)