Chi tiết

Thông báo chuyển lớp tín chỉ Phát triển kỹ năng nghe - nói 3

>

Nhà trường ghép 2 lớp phát triển kỹ năng nghe nói 3 và chuyển các sinh viên từ lớp ENG 221-K67.1_LT sang lớp ENG 221-K67.2_LT học vào Thứ 6 tiết 4-5. 

Danh sách lớp ENG 221-K67.1_LT gồm:

Mã sv Họ và tên Ngày sinh Lớp hành chính Khoa
655601030 Nguyễn Thị Thu Hà 21/05/1996 A Ngữ Văn
655602055 Hồ Ngọc Bích Phương 26/02/1997 B Lịch Sử
655606006 Nguyễn Thị Thu Hà 11/09/1997 A Việt Nam học
665601005 Lê Nhật Anh 09/09/1998 A Ngữ Văn
665605002 Nguyễn Kiều Anh 30/04/1998 A LLCT & GDCD
665605026 Lê Minh Huân 25/09/1997 A LLCT & GDCD
665605035 Lê Vũ Khánh Linh 24/11/1996 B LLCT & GDCD
665907001 Bạch Minh Anh 29/07/1998 A Triết học
665907015 Nguyễn Lan Hương 28/05/1998 A Triết học

Mọi phản hồi xin gửi về email htbinh@hnue.edu.vn

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)