Chi tiết

THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông tin phản ánh đến Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn; diepnd@hnue.edu.vn.>

TKB các môn chung

TKB các môn chuyên ngành

- Ngày 25/12/2021: Sinh viên K68, K69, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phần mềm), bắt đầu học từ ngày 10/01/2022

- Ngày 01/01/2022: Sinh viên K70, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phần mềm), bắt đầu học từ ngày 10/01/2022

- K71 không phải đăng ký tín chỉ, Nhà trường sẽ đổ danh sách SV theo dõi lịch học trên trang cá nhân, bắt đầu học từ ngày 10/01/2022

Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ II năm học 2021-2022 (bao gồm đăng ký học đi và học lại).

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K68, 69

Toán học, CNTT, Vật lý

05h00–>22h00

25/12/2021-->31/12/2021

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–>22h00

25/12/2021-->31/12/2021

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–>22h00

25/12/2021-->31/12/2021

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–>22h00

25/12/2021-->31/12/2021

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–>22h00

25/12/2021-->31/12/2021

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–>22h00

25/12/2021-->31/12/2021

 

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K70

Toán học, CNTT, Vật lý

05h00–>22h00

01/01/2022-->06/01/2022

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–>22h00

01/01/2022-->06/01/2022

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–>22h00

01/01/2022-->06/01/2022

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–>22h00

01/01/2022-->06/01/2022

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–>22h00

01/01/2022-->06/01/2022

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–>22h00

01/01/2022-->06/01/2022

·      Lịch chỉnh sửa TKB, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại     

 

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 

K68

 

K69,70

10/01/2022-->14/01/2022

( Sinh viên rút bớt tín chỉ)

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp => Sinh viên vào mạng rút bớt tín chỉ.

- Sinh viên tự vào trang cá nhân để  rút bớt tín chỉ

17/01/2022--- >21/01/2022

( Sinh viên rút bớt tín chỉ)

 

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

= > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ = > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Nộp đơn khiếu nại qua email ngannguyenthimai@hnue.edu.vn

 

 

* Ghi chú: Sinh viên phải tự chịu  trách nhiệm về việc đăng ký tín chỉ của mình, hết thời hạn trên nhà trường sẽ dừng giải quyết đơn từ khiếu nại.

* Đối với K68: Chỉ được đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề tương đương.

1. Đặc điểm TKB kỳ II năm học 2021-2022.

- TKB có các nhóm môn kiến thức sau :

+ Nhóm môn môn chung

+ Nhóm môn chuyên ngành

+ Nhóm môn không tính điểm tích lũy: Giáo dục thể chất; GD Quốc phòng

- Môn học trong TKB có đủ 2 thành phần: Lý thuyết và Thực hành/Bài tập, sinh viên phải đăng ký đồng thời đầy đủ cả lớp Lý thuyết và Thực hành. Sinh viên

có thể đăng ký lớp Lý thuyết này nhưng có thể đăng ký lớp Thực hành lớp khác.

- Môn học có ký hiệu khóa (K68,K69, K70,71) sẽ theo lịch học, lịch thi cùng khóa đó.

2. Cấu trúc TKB kỳ II năm 2021 - 2022

a). Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

TC

Phạm vi

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

K68, K67, K66, K69

2

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005-K69

2

K69, K70 (dành cho khối ngành SP)

3

Lý luận dạy học

COMM 201-K69,70

2

K69, K70 (dành cho khối ngành SP)

4

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

K69,70

5

Ngoại ngữ 1 (Anh, Trung)

 

3

K69,70,71

6

Kinh tế chính trị Mác Lê

POLI 104

2

K69, 70,71

7

Phát triển chương trình nhà trường

COMM 004-K69

2

K69 (dành cho khối ngành SP)

8

Lịch sử văn minh thế giới-K69

COMM 110-K69

2

K69, 70 (dành cho khối ngành XH)

9

GDTC 1

PHYE 151

1

K69,70,71

10

Xã hội học đại cương-K69

COMM 109-K69

2

K69,70,71 (dành cho khối ngành XH)

11

Công tác Quốc phòng và An ninh (phần 2)

DEFE 106-K70

2

K70

12

Nhân học đại cương

COMM 108

2

K69, 70,71 (dành cho khối ngành XH)

13

Tiếng việt thực hành

COMM 106

2

K69,70,71

14

Tin học đại cương

COMP 103

2

K69, 70,71

15

Thống kê xã hội học

MATH 137

2

K69, 70,71

16

Phép tính vi tích phân hàm một biến

MATH 159

3

K69, 70,71 (dành cho khối ngành TN)

17

Nhập môn khoa học và máy tính

COMP 106

2

K69, 70,71 (dành cho khối ngành TN)

18

Giáo dục Quốc phòng (HP3, HP4)

 

 

K71

b). Nhóm môn chuyên ngành == > Môn học có gắn ký hiệu tên khoa

c). Nhóm môn không tính điểm tích lũy tín chỉ: Giáo dục thể chất.

3. Một số gợi ý giúp sinh viên đăng ký tín chỉ hiệu quả.

Bước 1: Xác định mục tiêu học tập cho học Kỳ II năm 2021– 2022 (Học gì ?; Học như thế nào ? ; Cách xác lập TKB ?)

Bước 2: Xây dựng ý tưởng các môn sẽ học và nghiên cứu ký các môn có trong TKB kỳ II năm 2021 - 2022

Bước 3: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến mục tiêu, ý tưởng các môn sẽ học trong kỳ II .

+ Nghiên cứu kỹ Chương trình đào tạo của chuyên ngành đang theo học (xem trên trang : daotao.hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu tổng thể TKB kỳ II năm 2021 – 2022, các  môn chung/môn chuyên ngành (xem trên trang : hnue.edu.vn)

+ Tham vấn tư vấn giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) hoặc cô giáo vụ khoa/ trợ lý đào tạo khoa

+ Thường xuyên xem các thông tin cập nhật trên trang: daotao.hnue.edu.vn

Bước 4: Lập bảng TKB cá nhân (theo mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

     Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Tiến hành đăng ký == > vào phần mềm: daotao.hnue.edu.vn

Bước 6: Kiểm tra lại TKB cá nhân = > lưu lại

Bước 7: Phải đi học buổi đầu tiên của từng môn để nhận lớp, nhận tên giáo viên và các thông tin khác bổ sung mới. Nếu có thay đổi môn học,

học, sinh viên vào phần mềm điều chỉnh lại TKB cá nhân ngay trong tuần đầu tiên và kiểm tra kỹ danh sách môn học trên phần mềm.

Bước 8: Lưu lại và chốt TKB cuối cùng (hoàn thành)

4. Một s khuyến cáo

-  Trong thời gian đăng ký = > Sinh viên nên bảo quản mật khẩu (Pass) của mình.

-  Không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ TKB, nên tự mình tìm hiểu các môn học và đăng ký.

-  Khi đã đăng ký xong TKB của mình, sinh viên nên in hoặc lưu lại (yêu cầu để nguyên  ngày, giờ in) để làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này.

- Trong thời gian đăng ký tín chỉ, sinh viên nên thường xuyên xem các thông tin trên trang daotao.hnue.edu.vn để biết được các lớp hủy.

- Trong 2 tuần học đầu tiên, sinh viên nên yêu cầu giáo viên điểm danh thường xuyên bằng danh sách in ra từ phần mềm, nếu không có tên hoặc sai thì phải phản ánh ngay đến phòng đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn, diepnd@hnue.edu.vn.) để giải quyết.

-  Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                 

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

5. Danh sách, số điện thoại giáo vụ các khoa.

TT

Khoa

Tên giáo vụ

Điện thoại

Email giáo vụ

1

Khoa Toán

Cô Thuỷ

0915509969

<thuy.gvtoan@yahoo.com.vn>

2

Khoa CNTT

Cô Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3

Khoa Lý

Cô Vân Anh

0982355589

dtvanh@hnue.edu.vn

4

Khoa Văn

Cô Nguyên

0903252899

ntnguyen1111@yahoo.com.vn

5

Khoa Sử

Thầy Bằng

0912128428

 bangnv@hnue.edu.vn

6

Khoa GD Đặc Biệt

Cô Yến

0985928585

<yenphamhai12@gmail.com>

7

Khoa GD Quản lý

Cô Vân Anh

0983215455

<vananh@hnue.edu.vn>

8

Khoa Việt Nam học

Cô Vân

0945823307

tranvanvnh@gmail.com

9

Khoa Tiếng Anh

Cô  Huyền

0989143174

<huyenntt@hnue.edu.vn>

10

Khoa  Nghệ thuật

Thầy Điền

01687469999

dienlh@hnue.edu.vn

11

Khoa Mầm Non

Cô Hà

0985178669

<phha1973@yahoo.com>

12

Khoa Tiểu học

Cô Dung

0975580168

 

13

Khoa GDTâm Lý

Cô Thuý

0945100696

 thuyptd@hnue.edu.vn

14

Khoa Tiếng Pháp

Cô Hiền

0988157388

 

15

Khoa GD Thể Chất

Thầy Tùng

0915005939

<tungdd@hnue.edu.vn>

16

Khoa SP Kỹ thuật

Thầy Sơn

0981021972

<sonln@hnue.edu.vn>

17

Khoa GDQP

ThầyViệt

0986469012

 

18

Khoa Địa

Cô Lan

0913383226

 

19

Khoa LL Chính trị

Cô Mai

0988653603

<maipn@hnue.edu.vn>

20

Khoa Hoá

Cô Liên

0969156262

<thuyliendhsphn@gmail.com>

21

Khoa Sinh

Cô Tuyết

0989136508

tuyettta@yahoo.com

22

Khoa Triết học

Cô Hương

0989660431

chauanh061207@yahoo.com.vn

23

Khoa  CTXH

Cô Thư

0977531878

anhthuthuclan@yahoo.com

24

BM Tiếng Nga

Cô Hương

0983680911

k.tiengnga@hnue.edu.vn

25

BM Tiếng Trung

Cô Chi

0395888158

ttq@hnue.edu.vn

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo khác