Chi tiết

K69: Lịch trải nghiệm của SV học môn Nhập môn Khoa học và Công nghệ - tại khoa SPKT

Chỉ áp dụng cho SV đăng ký chủ đề 1->5 tại khoa SPKT>

LỊCH TRẢI NGHIỆM CỦA KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Chủ đề 1: (Sinh viên mang theo máy tính nếu có)

 • Buổi 1: 8 giờ sáng 07/12
 • Buổi 2: 14 giờ chiều 07/12
 • Địa điểm: Phòng thực hành STEM, Kĩ thuật điều khiển (P.302, Nhà V)

Chủ đề 2: (Sinh viên mang theo máy tính nếu có)

 • Buổi 1: 8 giờ sáng 07/12
 • Buổi 2: 14 giờ chiều 07/12
 • Địa điểm: Phòng thực hành STEM, Kĩ thuật điều khiển (P.301, Nhà V)

Chủ đề 3: 

 • Buổi 1: 8 giờ sáng 07/12
 • Buổi 2: 14 giờ chiều 07/12
 • Địa điểm: Thực hành kĩ thuật điện tử (P.308,  Nhà V)

Chủ đề 4:

 • Buổi 1: 8 giờ sáng 07/12
 • Buổi 2: 14 giờ chiều 07/12
 • Địa điểm: Buổi 1: Phòng 310 Nhà V; Buổi 2: Phòng máy tính Nhà K (507).

Chủ đề 5:

 • Buổi 1: 8 giờ sáng 07/12
 • Buổi 2: 14 giờ chiều 07/12
 • Địa điểm: Phòng thực hành CNC (tầng 1 Nhà V)

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)