Chi tiết

Hướng dẫn điểm danh bằng nhận dạng khuôn mặt tại các giảng đường

>

Nhà trường đang triển khai điểm danh bằng nhận dạng khuôn mặt tại các giảng đường. Các sinh viên thực hiện theo các hướng dẫn sau:

- Sử dụng máy tỉnh bảng gắn tại 4 cửa ra vào để chụp ảnh, đăng ký thông tin (khuôn mặt, mã sinh viên) lên hệ thống điểm danh và điểm danh khi tham gia tiết học.

- Hoặc sinh viên có thể dùng điện thoại android để tải và cài đặt ứng dụng FacePlus-HNUE trên điện thoại. Với cách này sinh viên có thể dùng điện thoại để thao tác (tương tự như với máy tỉnh bảng gắn tại cửa ra vào).

Số hotline hỗ trợ, 0979.329.507 (Vũ Thành Đông)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng máy tính bảng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng điện thoại

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)