Chi tiết

Thực tập sư phạm, thực tập cuối khóa học kì 1, năm học 2022 – 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thực tập sư phạm, thực tập cuối khóa trong học kì 1 như sau:>

I. THỰC TẬP SƯ PHẠM (TTSP)

1. Dự kiến thời gian

- Đợt 1: 5 tuần, từ ngày 10/10 đến ngày 11/11/2022.

- Đợt 2: 5 tuần, từ ngày 21/11 đến ngày 23/12/2022.

Từ 12/11 đến 20/11/2022, sinh viên thực tập vẫn có thể tham gia các hoạt động trong Tuần lễ NVSP 20 - 11 theo kế hoạch của Khoa và của Trường.

2. Điều kiện đăng kí

2.1. Điều kiện chung

- Sinh viên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí các học kì trước.

- Sinh viên KHÔNG đăng kí bất kì môn học nào tại Trường trong Học kì 1 năm học 2022 – 2023.

2.2. Điều kiện cụ thể

- Điều kiện đăng kí TTSP đợt 1: Hoàn thành học phần “Thực hành dạy học ở trường sư phạm”.

- Điều kiện đăng kí TTSP đợt 2: Hoàn thành TTSP đợt 1.

Ghi chú: Nếu không hoàn thành TTSP đợt 1 thì sinh viên phải đăng kí lại TTSP 1 trong học kì tiếp theo.

2.3. Xử lí vi phạm

Nếu VI PHẠM các điều kiện trên thì sinh viên sẽ bị LOẠI ra khỏi danh sách TTSP trong học kì 1, năm học 2022 – 2023.

3. Phương thức đăng kí

a) Sinh viên sư phạm khóa 68, 69 các khoa Nghệ thuật, Tiếng Pháp, GD Đặc biệt, GD Mầm Non, GD Tiểu học nếu đủ điều kiện thì đăng kí TTSP trực tiếp với cán bộ giáo vụ của Khoa. Nếu đủ số lượng thì Khoa chủ động liên hệ cơ sở thực tập và phối hợp với Phòng Đào tạo để thành lập các đoàn TTSP đặc thù theo Kế hoạch nêu trên.

b) Sinh viên sư phạm khóa 68, 69 các khoa khác nếu đủ điều kiện thì cần đăng kí TTSP đợt 1 trực tuyến trên Cổng đăng kí tín chỉ. Đối với TTSP đợt 2, Nhà trường sẽ chuyển danh sách đăng kí từ đợt 1 sang đối với sinh viên đã hoàn thành TTSP đợt 1.   

4. Quy định đăng kí trực tuyến và hướng dẫn chi tiết

4.1. Đăng kí nhu cầu TTSP, từ 17/8 đến 04/9/2022

a) Hướng dẫn chung

Sinh viên cần đăng kí đủ: lớp LT (phù hợp với hệ đào tạo) và lớp TH (phù hợp với chuyên ngành).

b) Đối với sinh viên hệ SP (dạy bằng tiếng Việt) chương trình thứ 1

Trước tiên, đăng kí lớp LT: COMM 013-K69.1_LT

Sau đó, đăng kí lớp TH tương ứng, ví dụ: COMM 013-K69.1_LT.3_TH (SP Địa lý)

b) Đối với sinh viên hệ SP (dạy bằng tiếng Anh) chương trình thứ 1

Trước tiên, đăng kí lớp LT: COMM 013-K69(Dạy bằng TA).1_LT

Sau đó, đăng kí lớp TH tương ứng, ví dụ: COMM 013-K69(Dạy bằng TA).1_LT.4_TH (SP Toán, dạy Toán bằng Tiếng Anh)

c) Đối với sinh viên chương trình thứ 2 (không phân biệt hệ dạy bằng tiếng Việt và hệ dạy bằng tiếng Anh)

- Nếu đã hoàn thành TTSP 1 ở Chương trình thứ 1 thì chỉ cần đăng kí TTSP 2 ở Chương trình thứ 2.

Cụ thể là: Đăng kí lớp LT: COMM 014-K68,69 (CT2).1_LT, rồi đăng kí lớp TH tương ứng, ví dụ: COMM 014-K68,69 (CT2).1_LT.7_TH (Sư phạm Hóa học).

- Nếu Chương trình thứ 1 là chương trình cử nhân ngoài sư phạm thì cần đăng kí cả TTSP 1 và TTSP 2 đối với Chương trình thứ 2.

Theo kế hoạch chung, sinh viên đăng kí TTSP đợt 1 trước. Đối với TTSP đợt 2, Nhà trường sẽ chuyển danh sách đăng kí từ đợt 1 sang đối với sinh viên đã hoàn thành TTSP đợt 1.  

Cụ thể là: Đăng kí lớp LT: COMM 013-K68,69 (CT2).1_LT, rồi đăng kí lớp TH tương ứng, ví dụ: COMM 013-K68,69 (CT2).1_LT.12_TH (Sư phạm Ngữ văn).

Ghi chú: 11h ngày 04/9, Phòng Đào tạo sẽ loại ra khỏi danh sách đăng kí TTSP các sinh viên vi phạm điều kiện nêu trên. Các trường hợp bị loại được coi là cố ý vi phạm quy chế.  

4.2. Đăng kí trường TTSP cụ thể, từ 12/9 đến 14/9/2022

Căn cứ danh sách đăng kí TTSP chính thức, Nhà trường sẽ liên hệ với các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội để lên kế hoạch thực tập cho sinh viên.

Trên cơ sở xác nhận của các trường thực tập về số lượng sinh viên/môn học mà trường thực tập có thể tiếp nhận, Phòng Đào tạo mở các lớp LT (trường thực tập) và lớp TH tương ứng (môn thực tập) để sinh viên đăng kí trên Cổng đăng kí tín chỉ vào ngày 18/9/2022 (cập nhật).

Ghi chú: Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách đăng kí TTSP chính thức thì mới được phép đăng kí trường thực tập trong khoảng thời gian này.

4.3. Thành lập các đoàn TTSP và chuẩn bị đi TTSP, từ 19/9 đến 09/10 (nhà trường có thông báo sau).

II. THỰC TẬP CUỐI KHÓA

Sinh viên các ngành ngoài sư phạm đi thực tập cuối khóa theo kế hoạch của Khoa. Nếu có mong muốn được đi thực tập trong học kì 1 năm học 2022 – 2023 thì sinh viên trình bày nguyện vọng với cán bộ giáo vụ khoa để được xem xét, giải quyết.

Các thông báo khác