Chi tiết

Hủy đoàn thực tập sư phạm HK2 năm học 2018-2019

>

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký đoàn thực tập, nhà trường sẽ hủy một số đoàn đăng ký không đủ số lượng tối thiểu.

Danh sách các đoàn thực tập hủy gồm:

1. Trường THPT Kim Thành - Hải Dương - Mã lớp tín chỉ. COMM 013-K65,66.23_LT.

2. Trường THPT Duy Tiên A - Hà Nam. Mã lớp tín chỉ: COMM 013-K65,66.28_LT.

3. Trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam. Mã lớp tín chỉ: COMM 013-K65,66.27_LT.

4. Trường THPT Nguyễn Du - Thái Bình. Mã lớp tín chỉ: COMM 013-K65,66.31_LT.

Phòng Đào tạo sẽ rút tên các sinh viên đã đăng ký vào các đoàn trên. SV tự mình đăng ký lại vào các đoàn khác.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)