Chi tiết

Nội dung và các chủ đề trải nghiệm (K70 các ngành KH tự nhiên)

>

Thông báo: Sinh viên tham gia trải nghiệm cần biết:

1. Lần lượt 10 sinh viên mỗi tổ (tổ thuộc các nhóm, chia tự động tuần tự 10sv, ví dụ thứ tự 1-10 thuộc tổ 1, 11-20 thuộc tổ 2.... 100 sinh viên trong một nhóm chia làm 10 tổ, mỗi tổ làm chung 01 file powerpoint có độ dài 1-2 slides trình bày về các nội dung trong file chủ đề trải nghiệm (Mỗi nhóm 10 SV cùng làm 16 nội dung này, mỗi nội dung chỉ 1-2 slides.). Sinh viên tự liên hệ với nhau để cùng làm. Trong mỗi file powerpoint PHẢI ghi rõ họ tên, lớp, mã sinh viên. File này sẽ được chấm để lấy điểm.

2. Nội dung và các chủ đề trải nghiệm:

https://drive.google.com/file/d/1rImgnz5DvRw8U7FLIJeX2AUt9Q0V3iV3/view?usp=sharing

3. Link danh sách các nhóm trải nghiệm:

https://drive.google.com/drive/folders/1l2oiRQVF8RmeBt-e0vUkPkPKtLbiJmrc?usp=sharing

4. Lịch đi trải nghiệm của các nhóm:

Xe ô tô của công ty Ajinomoto sẽ đón sinh viên tại trường ĐHSP Hà Nội theo kế hoạch (Xe đỗ gần cổng số 1). 

Sv có số thứ tự từ 1-35 (các đoàn 1->13) sẽ đi xe số 1

Sv có số thứ tự từ 36-70 (các đoàn 1->13) sẽ đi xe số 2  
Sv có số thứ tự từ 71-hết (các đoàn 1->13) sẽ đi xe số 3  
 
Đoàn 14 (47 Sv) và đoàn 15 (51 Sv), 25 Sv đầu tiên đi xe số 1, các sinh viên còn lại xe số 2
 

Thời gian đón:

  • Sáng: xe ô tô sẽ đón lúc 8h00

  • Chiều: xe sẽ đón lúc 13h30

5. Lịch các nhóm:

Nhóm

Thời gian

Số lượng

Nhóm

Thời gian

Số lượng

1

Chiều 16/12/2020

100

9

Chiều 4/12/2020

100

2

Chiều 18/12/2020

100

10

Chiều 7/12/2020

100

3

Sáng 02/12/2020

100

11

Chiều 8/12/2020

100

4

Chiều 09/12/2020

100

12

Chiều 10/12/2020

100

5

Sáng 10/12/2020

100

13

Chiều 11/12/2020

101

6

Sáng 23/11/2020

100

14

Sáng 14/12/2020

47

7

Chiều 23/11/2020

100

15

Chiều 14/12/2020

51

8

Sáng 25/11/2020 Chuyển sang sáng 23/12/2020

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin xin liên hệ email htbinh@hnue.edu.vn

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)