Chi tiết

Lịch học trải nghiệm bổ sung cho các SV K69 chưa đăng ký

>

Nhà trường mở 2 lớp trải nghiệm tại khoa Sư phạm Kỹ thuật. Các sinh viên chưa đăng ký học bắt buộc phải theo học các lớp đợt này để đủ điều kiện dự thi hết học phần Nhập môn KHTN và Công nghệ.

Sinh viên đăng ký vào các lớp liên hệ với Khoa SPKT (Tầng 3- nhà V) để được xếp lớp

 

KỊCH BẢN

THỜI GIAN

Chủ nhật (15/12/2019)

Số SV
đã đăng kí

ĐỊA ĐIỂM

8:00 – 11:00

12:00 – 17:00

SỐ 1

Buổi 1

Buổi 2

-

Phòng thực hành Kĩ thuật điều khiển (P.302 nhà V)

SỐ 2

Buổi 1

Buổi 2

-

Phòng thực hành STEM (P.301 nhà V)

Ghi chú: sinh viên sẽ tham dự 02 buổi cho một kịch bản; sinh viên chọn chủ đề số 1 mang máy tính kèm theo.

TÊN CÁC KỊCH BẢN:

SỐ 1: IoT và ứng dụng cho ngôi nhà thông minh.

SỐ 2: Robot và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mobile robot.

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)