Chi tiết

Mức thu và thời gian thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019

>

Thời gian nộp học phí: Từ 18/07/2019 đến 29/07/2019

* Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp đủ học phí (kể cả học phí của các kỳ trước) sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn thi của HK3/2018-2019.

** Nhà trường chỉ thu học phí 1 đợt duy nhất và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nộp học phí không đúng hạn nào của sinh viên. 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định mức thu và thời gian thu học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019 như sau:

I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học  như sau:

Các ngành khoa học xã hội:                                               250.000đ/tín chỉ

Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật:              300.000đ/tín chỉ

    Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm:

 - Hệ cử nhân ngoài sư phạm

 - Học chương trình thứ hai

 - Học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm

II.   Thời gian thu học phí:

TT

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

 

1

Sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện

 

Từ 18/07/2019

đến 29/07/2019

 

   

Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

2

Sinh viên học chương trình thứ 2

3

Sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm

III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Khi đến giao dịch tại ngân hàng (hoặc chuyển khoản qua mạng) sinh viên thực hiện cú pháp sau:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:         3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:            

      Nội dung: 675105095 Nguyen Van A nop tien HK3

                       mã số SV        họ và tên                

Ví dụ cụ thể:

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa CNTT, mã sinh viên 675105095 muốn nộp học phí của HK3/18-19, với số tín chỉ là 25 tín (bao gồm 3 tín chỉ học lại ngành Sư phạm Tin học và 22 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 01 giao dịch như sau:  

      * Số tiền phải nộp

 Học phí học lại ngành SP CNTT:               3 tín chỉ x 300.000đ =    900.000đ

 Học phí học CT2 ngành Tiểu học:            22 tín chỉ x 250.000đ = 5.500.000đ

                                  Tổng số tiền:                                              6.400.000đ

Thực hiện giao dịch:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:          3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:             6.400.000đ

      Nội dung: 675105095 Nguyen Van A nop tien HK3

                       mã số SV        họ và tên                 

     Lưu ý: Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống. Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)