Chi tiết

Đăng kí tín chỉ học kỳ II năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 ban hành Kèm quyết định số 3117/QĐ-ĐHSPHN ngày 25/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà trường thông báo quy định và kế hoạch đăng ký tín chỉ học kì II như sau.>

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. SV đăng kí mới, đăng kí thêm và rút bớt TC theo hình thức trực tuyến trên Cổng đăng kí TC của Trường.

SV cần tìm hiểu kĩ chương trình đào tạo, kế hoạch mở các lớp TC môn chung và môn chuyên ngành. Đồng thời, tham vấn ý kiến của GV cố vấn học tập để xác định các môn sẽ đăng kí học trong HK II năm học 2022 - 2023. Sau đó, tự tay thực hiện đăng kí trên Cổng đăng kí TC.

Lưu ý: Tài khoản, mật khẩu đăng nhập Cổng đăng kí TC là thông tin cá nhân đặc biệt quan trọng và cần bảo mật ở mức độ cao nhất. SV tuyệt đối KHÔNG nhờ người khác đăng kí hộ TC, bởi vì: a) người đăng kí hộ không thể chịu trách nhiệm về TKB đã đăng kí và b) thông tin tài khoản không còn bảo mật, dẫn đến mất tài khoản và các tác hại khó lường.

2. Chương trình đào tạo gồm các môn học thuộc các khối học vấn sau:

- Khối học vấn chung toàn trường, học vấn chung của nhóm ngành, học vấn NVSP chung (gọi tắt là môn chung).

Xem TKB môn chung cập nhật ngày 16/12 ở đây.

- Khối học vấn khoa học ngành và NVSP chuyên ngành (gọi tắt là môn chuyên ngành).

Xem TKB môn chuyên ngành cập nhật ngày 16/12 ở đây.

3. SV nên xây dựng và kẻ trước TKB cá nhân trên giấy, sau đó mới thực hiện thao tác đăng kí trên Cổng đăng kí TC.

Để đảm bảo đăng kí đủ các môn như dự kiến trên giấy, SV nên đăng kí các lớp TC trên Cổng đăng kí TC theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Đăng kí các lớp TC môn học lại trước, sau đó mới đăng kí các môn học đi.

b) Đăng kí các lớp TC môn chuyên ngành trước, sau đó đăng kí các môn chung bắt buộc, rồi mới đến các môn chung tự chọn.                                                                               

c) Đăng kí các lớp TC của môn là điều kiện tiên quyết trước, sau đó mới đăng kí đến các môn không là điều kiện tiên quyết của môn khác.                                                                                 

4. Trên TKB, một số môn học có thể bao gồm các thành phần: Lý thuyết - LT, Thực hành - TH, Bài tập - BT, ví dụ: môn Rèn luyện NVSPTX (3TC), môn Thực hành kĩ năng giáo dục (2TC). Khi đăng kí TC, SV phải đăng kí đồng thờiđầy đủ các thành phần của môn học. Các lớp thành phần/môn nên ở cùng một buổi/tuần trong toàn bộ học kì.

5. SV chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí thì chưa thể đăng kí TC học tập trong HKII, năm học 2022 – 2023.

6. Khi đã đăng kí xong TKB của mình, SV nên in hoặc chụp ảnh màn hình để lưu lại làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này nếu có sự cố kĩ thuật. Chú ý in hoặc chụp rõ ngày, giờ đã đăng kí thành công TKB.

II. THỜI KHÓA BIỂU CHUNG TOÀN TRƯỜNG, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

a) Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số TC

Khóa SV*

ưu tiên đăng kí

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

K71, K70

2

Thực hành kĩ năng giáo dục

COMM 301

2

K70, K71

(dành cho khối ngành SP)

3

Rèn luyện NVSPTX

COMM 001

3

K71, K70

(dành cho khối ngành SP)

4

Ngoại ngữ 1 (Anh, Nga, Pháp, Trung)

 

3

K72, K71, K70

5

Phép tính vi phân tích phân hàm một biến

MATH 159

3

K72, K71, K70

(dành cho khối ngành KHTN)

6

Nhập môn KHTN công nghệ

COMM 104

3

K72, K71, K70

(dành cho khối ngành KHTN)

7

Nhập môn khoa học máy tính

COMP 106

2

K72, K71, K70

(dành cho khối ngành KHTN)

8

Thống kê xã hội học

MATH 137

2

K72, K71, K70

9

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005

2

K71, K70

(dành cho khối ngành SP)

10

Phát triển chương trình nhà trường

COMM 004

2

K70, K69

(dành cho khối ngành SP)

11

Kinh tế chính trị Mác Lênin

POLI 104

2

K72, K71, K70

12

Tin học đại cương

COMP 103

2

K72, K71, K70 (Tự chọn)

13

Nhân học đại cương

COMP 108

2

K72, K71, K70

(dành cho khối ngành KHXH)

14

Giáo dục thể chất 2**

PHYE 151

1

K71, K70, K72

15

Giáo dục thể chất 3**

PHYE 250

1

K71, K70, K72

16

Xã hội học đại cương

COMM 109

2

K72, K71, K70

(dành cho khối ngành KHXH)

17

Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn

COMM 103

2

K72, K71, K70

(dành cho khối ngành KHXH)

18

Nghệ thuật học đại cương

COMM 107

3

K72, K71, K70 (Tự chọn)

19

Tiếng Việt thực hành

COMM 106

2

K72, K71, K70 (Tự chọn)

20

HP1: Đường lối QP và AN của ĐCSVN

DEFE 105

3

K72, K71, K70

21

HP2: Công tác QP và AN

DEFE 106

2

K72, K71, K70

 

* Môn học có kí hiệu khóa học cụ thể (K69, K70, K71) sẽ ưu tiên đăng kí TC cho SV khóa học đó. SV các khóa học khác chưa đăng kí học hoặc học lại, học cải thiện vẫn có thể đăng kí môn học này, nhưng không được ưu tiên khi đăng kí TC.

** Về các môn Giáo dục thể chất:

- Từ Tuần 1 đến Tuần 9: Học môn GDTC 2, mã: PHYE 151. Các lớp có mã số lẻ 1,3,5,7,9 học nội dung Bóng chuyền. Mã số chẵn 0,2,4,6,8 học nội dung Cầu lông.

- Từ Tuần 10 đến Tuần 16: Học môn GDTC 3, mã: PHYE 250. Thực hiện học theo nội dung mà SV tự chọn khi đăng kí TC.

Ghi chú: Nếu có nguyện vọng học lại môn chung chưa có trong danh sách trên, đại diện nhóm SV (có cùng nguyện vọng) gửi email đề nghị mở lớp tới P.Đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn). Nếu nhóm gồm 50 SV trở lên thì Nhà trường sẽ xem xét mở lớp và bổ sung môn học vào danh sách trên. 

b) Nhóm môn chuyên ngành

Mã môn chuyên ngành có gắn kí hiệu đặc trưng theo từng khoa đào tạo. SV cần tìm hiểu kĩ TKB các môn chuyên ngành của Khoa và tham vấn ý kiến của GV cố vấn học tập để lựa chọn đăng kí các môn chuyên ngành cho phù hợp với học lực và tiến trình học tập của bản thân.

Nếu có nguyện vọng học lại môn chuyên ngành chưa có trong danh sách trên, SV liên hệ với cán bộ giáo vụ khoa để được hỗ trợ.

III. LỊCH ĐĂNG KÍ TC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Các khóa K69, K70, K71, K72 sẽ có lịch đăng kí độc lập và nối tiếp nhau. Với mỗi khóa SV, Trường chia thành các nhóm khoa và chia khung thời gian đăng kí cho từng nhóm để phân tải cho Hệ thống đăng kí TC.

SV mỗi khoa sẽ có 02 – 03 đợt đăng kí với các khung thời gian khác nhau trong ngày. Do vậy, SV không cần thiết phải tập trung đăng kí ngay tại thời điểm mở cổng đăng kí ở Đợt 1. Việc hàng nghìn SV thao tác trên Cổng đăng kí TC ở một thời điểm sẽ gây ra nghẽn mạng và các sự cố kĩ thuật không đáng có.

Nếu chưa đăng kí được các lớp TC như mong muốn trong Đợt 1 thì SV có thể tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa đăng kí các lớp TC trong các đợt sau đối với khóa học của mình và trong đợt cuối cùng (05/01 - 08/01/2023) đối với SV toàn trường.

Ghi chú: Để đảm bảo công bằng trong tiếp cận đăng kí các lớp TC môn chung, chỉ tiêu đăng kí/01 lớp TC sẽ điều chỉnh tăng dần. Ví dụ, đợt 1 mở 30% chỉ tiêu, đợt 2 mở 70% chỉ tiêu, đợt cuối mở 100% chỉ tiêu.

2. Dưới đây là dự kiến kế hoạch mở Cổng đăng kí TC cho từng Khóa, từng Đợt và từng Khoa. Nếu phát sinh trục trặc kĩ thuật về máy chủ, hạ tầng mạng và phần mềm thì Trung tâm CNTT sẽ điều chỉnh thời gian mở cổng đăng kí hoặc khóa hẳn một đợt đăng kí. SV theo xem giờ đăng kí cập nhật trên Cổng đăng kí học TC.

2.1. Đối với SV K68, K69

Thời gian đăng kí: Từ 05h00 ngày 18/12 đến 23h00 ngày 20/12/2022.

Ghi chú:

- Nhà trường đã chốt danh sách SV TTSP trong HK2. SV K68, K69 nếu đã đăng kí TTSP thì cần lưu ý: Không thay đổi đăng kí Trường TTSP và Không đăng kí các học phần khác trong HK2.

- SV K68, K69 có thể đăng kí ít hơn 14TC trong HK2 của năm học cuối.

2.2. Đối với SV K70

Thời gian đăng kí: Từ 05h00 ngày 21/12 đến 07h00 ngày 25/12/2022.


Khóa 70

 

Tên khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

 

 

 

Đợt 1

21/12 – 23/12

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

05h00
ngày 21/12

23h00
ngày 21/12

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

22h00
ngày 21/12

15h00
ngày 22/12

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

13h00
ngày 22/12

07h00
ngày 23/12

 

 

 

Đợt 2

23/12 – 25/12

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

05h00
ngày 23/12

23h00
ngày 23/12

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

22h00
ngày 23/12

15h00
ngày 24/12

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

13h00
ngày 24/12

07h00
ngày 25/12

 

2.3. Đối với SV K71

Thời gian đăng kí: Từ 05h00 ngày 26/12 đến 07h00 ngày 30/12/2022.


Khóa 71

 

Tên khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

 

 

 

Đợt 1

26/12 – 28/12

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

05h00
ngày 26/12

23h00
ngày 26/12

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

22h00
ngày 26/12

15h00
ngày 27/12

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

13h00
ngày 27/12

07h00
ngày 28/12

 

 

 

Đợt 2

28/12 – 30/12

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học

05h00
ngày 28/12

23h00
ngày 28/12

Nhóm 3: Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

22h00
ngày 28/12

15h00
ngày 29/12

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật

13h00
ngày 29/12

07h00
ngày 30/12

 

2.4. Đối với SV K72

a) Đối với SV các khoa: Toán – Tin, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Kỹ thuật, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, nhà trường tổ chức học Giáo dục quốc phòng – an ninh tập trung tại Phân hiệu Hà Nam theo đợt, mỗi đợt 03 tuần (học cả học phần LT và học phần TH). Do vậy, phòng Đào tạo chủ động sắp xếp lịch học; SV các khoa này không cần đăng kí trên Hệ thống.

b) Đối với SV các khoa còn lại, SV chủ động đăng kí lớp học phần trên Hệ thống đăng kí TC.

Thời gian đăng kí: Từ 05h00 ngày 31/12 đến 07h00 ngày 04/01.

Khóa 72

 

Tên khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

 

 

 

Đợt 1

31/12 – 02/01/2023

Nhóm 1: Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học, Quản lý Giáo dục

05h00
ngày 31/12

23h00
ngày 31/12

Nhóm 2: Giáo dục QPAN, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật, Công tác xã hội

22h00
ngày 31/12

15h00
ngày 01/01

Nhóm 3: GDTC, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Triết học, Tiếng Trung

13h00
ngày 01/01

07h00
ngày 02/01

 

 

 

Đợt 2

02/01 – 04/01/2023

Nhóm 2: Giáo dục QPAN, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật, Công tác xã hội

05h00
ngày 02/01

23h00
ngày 02/01

Nhóm 3: GDTC, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Triết học, Tiếng Trung

22h00
ngày 02/01

15h00
ngày 03/01

Nhóm 1: Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học, Quản lý Giáo dục

13h00
ngày 03/01

07h00
ngày 04/01

 

3. Trước 17h ngày 04/01/2023: Công bố danh sách các lớp TC bị hủy do số lượng SV đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định. SV kiểm tra thông tin trên Trang http://daotao.hnue.edu.vn/. Nếu lớp TC mà mình đã đăng kí bị hủy, SV cần chủ động đăng kí sang lớp TC khác (có thể cùng hoặc khác học phần với lớp bị hủy) nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu.

4. Từ 06h00 ngày 05/01 đến 23h00 ngày 08/01/2023: Mở Cổng đăng kí TC để SV toàn trường bổ sung, rút bớt, điều chỉnh TKB đã đăng kí.

Lưu ý: Nếu đã hài lòng với TKB đã đăng kí được thì SV không nên điều chỉnh TKB trong thời gian này. Khi SV A thử chuyển từ lớp X sang lớp Y thì SV B có thể đăng kí và chiếm chỗ của SV A ở lớp X. Do vậy, SV A có thể rơi vào tình huống: Lớp Y không đăng kí được (do hết chỉ tiêu) và mất chỗ ở lớp X.

Ghi chú: Trong tuần học đầu tiên (09/01 – 13/01/2023), khi đến lớp học phần nếu không được điểm danh thì SV kiểm tra kĩ TKB cá nhân trên Cổng đăng kí TC xem mình có học nhầm lớp không? hoặc danh sách lớp có thiếu tên mình không? Nếu học đúng lớp mà không có tên trong danh sách lớp thì SV báo cáo ngay với giảng viên, đồng thời liên hệ với P. Đào tạo để được hỗ trợ.

5. Sau ngày 08/01/2023, nếu không đăng kí học thì coi như SV đã tự ý bỏ học. Nếu SV đăng kí không đủ số lượng TC tối thiểu thì SV sẽ không được tham gia học trong HK này và phải làm đơn để Trường xét cho nghỉ học tạm thời.

IV. LỊCH RÚT BỚT HỌC PHẦN

1. Từ 09/01 đến 15/01/2023, SV được rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí, nhưng không được đăng kí thêm học phần. Việc rút bớt học phần đã đăng kí không được vi phạm quy định về số lượng TC tối thiểu.

2. Sau ngày 15/01/2023, nếu SV không rút bớt thì học phần vẫn được giữ nguyên. Nếu SV không đi học thì sẽ được xem như tự ý bỏ học học phần này và phải nhận điểm F. Nhà trường bắt đầu tính toán học phí, do vậy SV không thể thay đổi TKB được nữa.

V. CÁC KÊNH HỖ TRỢ SV TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÍ TC

1. Hỗ trợ đăng kí, bổ sung, rút bớt học phần, bao gồm các học phần môn chung

- Hỗ trợ trực tiếp tại Phòng 111 nhà V vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 (13h30 – 17h00) trong các tuần từ ngày 26/12/2022 đến ngày 06/01/2023.

- Hỗ trợ qua hòm thư điện tử:

   + Cô Nguyễn Thị Mai Ngân, email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

   + Thầy Nguyễn Danh Điệp, email: diepnd@hnue.edu.vn.

- Hỗ trợ thông qua điện thoại (giờ hành chính): 02437547696 (thầy Nguyễn Danh Điệp). 

- Hỗ trợ thông qua mạng xã hội – nhóm Facebook: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Hà Nội – HNUE tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/daotaohnue

Ghi chú:

- Riêng môn Thực hành kỹ năng giáo dục và môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, nếu có thắc mắc hoặc gặp sự cố khi đăng ký TC thì SV liên hệ thầy Nguyễn Danh Điệp để được hỗ trợ giải quyết (Phòng 803 nhà D3, email: diepnd@hnue.edu.vn, điện thoại: 02437547696).

- Về lịch học môn GDTC, SV có thể hỏi thêm thầy/cô giáo vụ khoa GDTC.

- Về lịch học môn GDQPAN, SV có thể hỏi thêm thầy/cô giáo vụ khoa GDQPAN.

2. Hỗ trợ tư vấn về lựa chọn môn học: Thầy/cô cố vấn học tập của mỗi SV.

3. Hỗ trợ đăng kí các môn chuyên ngành: Thầy/cô cán bộ giáo vụ của khoa.

4. Hỗ trợ xử lí sự cố kĩ thuật (quên mật khẩu, nghẽn mạng, mất môn đã đăng kí thành công...): Liên hệ Trung tâm CNTT qua email: quangvd@hnue.edu.vn (thầy Vi Đức Quang); nghiepnv@hnue.edu.vn (thầy Nguyễn Văn Nghiệp).

Lưu ý: Khi gửi emai, SV cần mô tả rõ vấn đề và đính kèm ảnh chụp màn hình lỗi kĩ thuật để minh họa.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)