Chi tiết

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020

>

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2019-2020

TT

Họ tên

Bộ môn

E-mail

Số điện thoại

Khoá/lớp
phụ trách

Ghi chú

 

I

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

1

Nguyễn Thị Mai Hương 1

Cơ sở CTXH

maihuong2211@gmail.com

0903419066

K66A,K66B

 

 

2

Đặng Thị Huyền Oanh

AS&PTCĐ

huyenoanh82@gmail.com

0936622399

K68,K69A, K69B

 

 

3

Ngô Thị Thanh Mai

CTXH với TE&GĐ

ntmai235@gmail.com

0983552425

K67A, K67B

 

 

II

KHOA ĐỊA LÝ

1

Đặng Thị Huệ

ĐLTN

huedialy@gmail.com

0962212899

66B, 68CLC, 69B

 

 

2

Dương Thị Lợi

BĐVT, GIS

duongloi1710@gmail.com

0357120145

66A, 67CLC, 68A, 69A

 

 

3

Bùi Thị Thanh Dung

ĐLTN

buithanhdung83@gmail.com

0942976888

66CLC, 67A, 69CLC

 

 

III

KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

1

Nguyễn  Minh Phượng

GDTKT & TKTNN

hoaphuongrucchay@yahoo.com

0902 401468

K67, K69

 

 

2

Nguyễn Thị Hoa

GDTKTTT & TTT

nguyenthihoa2983@yahoo.com

0972 119 281

K66, K68

 

 

IV

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

NN-VH

thanhhuongvhtn@gmail.com

0985989268

K67A, K68B,  K69C

 

 

2

Nguyễn Thị Luyến

Giáo dục trí tuệ

luyennt@hnue.edu.vn

0944028990

K66A, K67B K69B

 

 

3

Lê Thu Trang

Nghệ thuật

lantuong20@gmail.com

0982772286

K66B, K68A, K69A

 

 

V

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1

Nguyễn Sỹ Hiệp

Phương pháp

hiepns@hnue.edu.vn

0985.621.858

K66

 

 

2

Nguyễn Văn Dũng

Quân sự chung

nguyenvandungsphn@gmail.com

0983.746.573

K69

 

 

VI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1

Nguyễn Văn Hải

TTTT

nvhai.gdtc.sp1@gmail.com

0982.323.886

K66, K67

 

 

2

Trần Văn Khôi

TTTT

tranvankhoihnue@gmail.com

0987.778.989

086.825.0479

K68, K69

 

 

VII

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1

Nguyễn Thị Phương Thịnh

THSP

tieuhocthinh@yahoo.com.vn

0979746094

K69K, K68K, K68A, K67A, K67K, K66A, K66K

 

 

2

Quản Hà Hưng

THSP

ngoclinh79hnue.edu@gmail.com

0912514718

K69A, K68K, K668A, K67A, K67K, K66A, K66K

 

 

3

Nguyễn Thị Thanh Hà

KHTN

hagdth76@gmail.com

0982260604

Chương trình đào tạo thứ 2

 

 

4

Phan Hồng Sơn

KHXH

phson02@gmail.com

0988509940

K69K, K68K, K668A, K67A, K67K, K66A, K66K

 

 

5

Nguyễn Trần Hùng

KHXH

nguyentranhung1106@gmail.com

0982019631

K69B, K68K, K668A, K67A, K67K, K66A, K66K

 

 

VIII

KHOA HÓA HỌC

1

Đinh Thị Hiền

Hoá vô cơ

dth0104@gmail.com

0984132959

K66B,  K67A, K68B, K69E,

 

 

2

Lưu Thị Lương Yến

PPGD

yensp1@gmail.com

0977951804

K69A, K69B, K68A, K66A

 

 

3

Vũ Thị Tình

Hoá PT

vutinh160490@gmail.com

0968071659

K69C, K68C, K67C, K66C, K67B

 

 

4

Dương Quốc Hoàn

Hữu cơ

hoandq@hnue.edu.vn

0986778213

K66K, K67K, K68K, K69K

 

 

IX

KHOA LỊCH SỬ

1

Tống Thị Quỳnh Hương

LSTG

quynhhuong1308@gmail.com

0936861186

K66/TN, K69B, K68A, K67A

 

 

2

Nguyễn Thị Phương Thanh

PPDHLS

phuongthanh2007@gmail.com

0906111099

K66A, K67CLC, K68 CLC, K69/A

 

 

3

Nguyễn Thu Hiền

LSVN

hiennt@hnue.edu.vn

0915194787

K66B, K67/A, K68A, K69CLC

 

 

X

KHOA LLCT&GDCD

1

Nguyễn Thị Thanh Tùng

LSĐ - TTHCM

thanhtungsphn@gmail.com

0984910334

GDCT: K66, 67,68,69

 

 

2

Bùi Xuân Anh

GDCD

Xuananh1984@gmail.com

0917863131

GDCD: K66,67,68,69

 

 

3

Hoàng Thị Thuận

GDCD

Thuantb01@gmail.com

0989927867

CTrH: K66,67,68,69

 

 

XI

KHOA VẬT LÝ

1

Nguyễn Thị Huyền Trang

VLĐC

htrang.sphn@gmail.com

0989696630

A:K69,68,67,66

 

 

2

Lê Công Tường

VLĐC

tuonglc@hnue.edu.vn

0973634203

B:K69,68,67,66

 

 

3

Phạm Đỗ Chung

VLCR

phamdochung@gmail.com

0912479960

CLC:K69,68,67,66

 

 

4

Bùi Thị Hà Giang

VLLT

giangbth@hnue.edu.vn

0911872629

K:K69,68,67,66

 

 

XII

KHOA NGHỆ THUẬT

1

Trần Thị Tuyết Nhung

Lí luận Mĩ thuật

tranthituyetnhung81@gmail.com

0917826636

B: K66, K67, K68, K69

 

 

2

Đặng Thị Hải Yến

Lí luận Âm nhạc

danghaiyenhn72@gmail.com

0988567178

A: K66, K67, K68, K69

 

 

XIII

KHOA SINH HỌC

1

Lê Thị Tuyết

SLN – ĐV

lttuyet@gmail.com

0968795555

A: K66,K67,K68,K69

 

 

2

Lê Thị Thủy

SLTV - ỨD

hienthuy20@gmail.com

0986466739

CLC: K66, K67, K68, K69

 

 

3

Đào Thi Sen

DT – Hóa Sinh

sen.hnue@gmail.com

0987666074

K, E: 66, K67, K68

 

 

XIV

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT

1

Vũ Thị Ngọc Thúy

KT Điện-ĐT

thuyvtn@hnue.edu.vn

0916524425

K69

 

 

2

Nguyễn Thị Hoàng Yến

KT Điện-ĐT

yennth_spkt@hnue.edu.vn

0978409687

K66

 

 

XV

KHOA TIẾNG PHÁP

1

Đỗ Thị Thu Trang

Lý thuyết tiếng

thutrangdo189@gmail.com

0919581189

K68, K69

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Trang

Thực hành tiếng

bonheur89@gmail.com

0936090386

K66, K67

 

 

XVI

KHOA TOÁN

1

Lê Văn Hiện

Giải tích

hienlv@hnue.edu.vn

0912.494.391

Chương trình đào tạo thứ 2

 

 

2

Dương Anh Tuấn

Giải tích

tuandamath@gmail.com

0918.389.566

K66CLC, K66K1, K67CLC, K68CLC, K69CLC

 

 

3

Phạm Anh Minh

Hình học

phamanhminh87@gmail.com

035.206.2236

K66A, K66K2, K67A, K68A, K69A

 

 

4

Lê Thị Hà

Đại số

lethiha@gmail.com

0902.062.688

K66B, K67B, K67K, K68B, K69B

 

 

5

Phùng Văn Mạnh

Lý thuyết hàm

manhlth@gmail.com

0946.025.886

K66C, K67C, K68C,, K68K, K69C

 

 

6

Lê Tuấn Anh

PPDH

letuananh11@hotmail.com

0946.030.653

K66D, K67D, K68D, K69D, K69K

 

 

7

Nguyễn Ngọc Luân

Toán Ứng dụng

luannn@hnue.edu.vn

0983.828.569

K66E, K67E, K68E, K69E

 

 

XVII

KHOA TIẾNG ANH

1

Triệu Tuấn Anh

Thực hành tiếng

trieutuananh@hnue.edu.vn

0984433661

Chương trình đào tạo thứ 2

 

 

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền B

Thực hành tiếng

thanhhuyenb.86@gmail.com

0983970061

K67A, K68A, K68B, K69A1, K69A2

 

 

3

Lê Thị Thu Hồng

Thực hành tiếng

hongle@hnue.edu.vn

0976761538

K67B, K68C, K68E, K69A3, K69A4

 

 

4

Nguyễn Hồng Liên

Thực hành tiếng

nguyenhonglien91@gmail.com

0966699091

K66A, K67E, K68G, K68H, K69A5

 

 

5

Đỗ Thị Phi Nga

VHVM Anh-Mỹ

ngadtp@hnue.edu.vn

0912025544

K66B, K67G, K68I, K68M, K69E1, K69E2

 

 

XVIII

KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

1

Bùi Thị Thu Huyền

TLH ứng dụng

huyenbuithu2004@gmail.com

0947518579

K66B, K67B, K68C,D, K69B

 

 

2

Trần Thị Cẩm Tú

Lý luận giáo dục

camtu118@gmail.com

0912529637

K66A, K67A, K68A, K69A

 

 

3

Nguyễn Thị Hải Thiện

TLH đại cương

nguyenhaithien.edu@gmail.com

0988993382

K66C, K67C, K68B, K69C

 

 

XIX

KHOA TRIẾT

1

Vũ Thị Hải

LSTH

Vuhai100286@gmail.com

0922.968.269

K68, K66

 

 

2

Trần Thị Hà Giang

Triết MLN

hagiangdhsphn@gmail.com

0984.972.171

K69, K67

 

 

XX

KHOA NGỮ VĂN

1

Nguyễn Thị Minh Thương

Văn học VN 2

mingshangrs@gmail.com

0989060992

K66A, 67A, 68A, 69A

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngôn ngữ

thuyvncsp@yahoo.com.vn

0936005573

K66B, 67B, 68B, 69B

 

 

3

Đỗ Thị Mỹ Phương

Văn học VN 1

domyphuong2010@gmail.com

0937379996

K66C, 67C, 68C, 69C

 

 

4

Lê Trà My

Lí luận VH

tramyle2311@gmail.com

0902286322

K66D, 67D, 68D, 69D

 

 

5

Lê Thị Minh Nguyệt

PPGD

nguyetltm@hnue.edu.vn

0983114982

CLC:K66, 67, 68, 69E – K66, 67

 

 

6

Trần Thị Thu Hương

Văn học NN

tranhuong171@yahoo.com

0856556888

K68E, K68G, K69E, K69G

 

 

7

Nguyễn Thị Tú Mai

Hán Nôm

tumaisp@yahoo.com.vn

0965556566

Chương trình đào tạo thứ 2

 

 

XXI

KHOA VIỆT NAM HỌC

1

Trần Văn Kiên

Du lịch

trankienedu@gmail.com

0904898842

K66A, K67A, K68A, K69A.

 

 

2

Mai Thị Hạnh

Văn hóa

maihanhvnh@gmail.com

0795115789

K66B, K67B, K68B, K69B.

 

 

XXII

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1

Nguyễn Thị Ngọc Liên

CSKH QLGD

lienntn@hnue.edu.vn

0986.267.882

K66A, 67A

 

 

2

Trịnh Thị Quý

QLNT&CSGD

quytt@hnue.edu.vn

0967.033.798

K68A, 69A

 

 

XXIII

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Nguyễn Thị Hồng A

KHMT

nguyenhong@hnue.edu.vn

0904007565

66A,K; 67A;68A; 69A

 

 

2

Nguyễn Thị Hạnh

CNPM

hanhit@hnue.edu.vn

0975.627.716

66C; 67B; 68B,C; 69B,C

 

 

3

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CNPM

ntthuyen@hnue.edu.vn

0912.675.369

66B; 67C,D; 68D; 69D

 

 

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)