Chi tiết

Kết quả phúc khảo các môn chung HK3 năm học 2021-2022

>

Kết quả phúc khảo các môn chung học kỳ 3 năm học 2021-2022

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.

Các thông báo khác