Chi tiết

Mở đăng ký TTSP cho sinh viên Chương trình 2

>

Đăng ký Thực tập sư phạm cho sinh viên học Chương trình 2 (Văn bằng kép)

Sinh viên CT2 sẽ đăng ký thực tập sư phạm trên cổng đăng ký tín chỉ

Thời gian đăng ký: từ nay đến 10h00 ngày 04/1/2022

Trường TTSP: Nhà trường sẽ sắp xếp cụ thể sau

Lưu ý: 

  • SV CT2 có ngành 1 là cử nhân ngoài sư phạm chỉ đăng ký TTSP 1: COMM 013-K67,68-CT2
  • SV CT2 có ngành 1 là cử nhân SP chỉ đăng ký TTSP2: COMM 014-K67,68-CT2
  • Các sinh viên khác chưa đăng ký TTSP đợt  này

 

Các thông báo khác