Chi tiết

Thông báo phúc khảo các môn chung học kỳ 1 năm học 2021-2022

>

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Nhà trường nhận đơn đăng ký phúc khảo môn chung học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo hình thức online. Cụ thể như sau:

1.     Thí sinh gửi Bản scan đơn phúc khảo có chữ ký của sinh viên và hình ảnh thẻ sinh viên (theo mẫu đính kèm) tới địa chỉ email:

                 phuckhaomonchung.hnue@gmail.com

2.     Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 8h00 Thứ 5 ngày 27/01/2022 đến 16h00 Thứ 6 ngày 28/01/2022 tính theo thời gian gửi email.

Sau 16h00 Thứ 6 ngày 28/01/2022, Nhà trường sẽ không tiếp nhận bất cứ trường hợp đăng ký phúc khảo nào để thực hiện các công đoạn tiếp theo của hoạt động phúc khảo bài thi môn chung.

Trân trọng thông báo./.

Các thông báo khác