Chi tiết

Cập nhật học phí học ngoại ngữ 1,2 cho sinh viên học CT2

>

Nhà trường cập nhật phần tính học phí các học phần Ngoại ngữ cho sinh viên học CT2, các em kiểm tra đối chiếu lại trong phần đăng ký học và phần Học phí. Mọi thắc mắc xin liên lạc qua email htbinh@hnue.edu.vn trước ngày 15/3/20019. Học phí thu bổ sung này sẽ được thu cùng học phí học kỳ 2 - 2018-2019. Chi tiết thời gian thu học phí xem ở đây

Danh sách sinh viên cập nhật và bổ sung học phí:

Học kỳ 3 năm học 2017-2018

Mã SV

Tên ngành 1

Khóa

Họ Tên

Tên ngành 2

Tên môn

645101089

SP Toán

64

Phùng Thị Ngọc Thuý

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

655101072

SP Toán

65

Phạm Diệu Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655101074

SP Toán

65

Nguyễn Thanh Loan

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655101089

SP Toán

65

Trần Thị Bích Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

655102012

SPTin

65

Bùi Minh Hằng

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655102021

SPTin

65

Bùi Thị Phương Nam

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655112010

CNTT

65

Nguyễn Đắc Lộc

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655121025

SP Toán

65

Nguyễn Yến Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655311019

SP Sinh học

65

Hoàng Thị Như Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

655601085

SP Văn

65

Thân Thị Hồng Ngát

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

655601090

SP Văn

65

Dương Bảo Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

655602016

SP Sử

65

Kiều Thị Thúy Dung

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655602055

SP Sử

65

Hồ Ngọc Bích Phương

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665301057

SP Sinh

66

Nguyễn Lê Hoài Thương

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665601005

SP Văn

66

Lê Nhật Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665601103

SP Văn

66

Phan Thị Thu Ngân

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665601164

SP Văn

66

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665605026

GDCT

66

Lê Minh Huân

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665605035

GDCT

66

Lê Vũ Khánh Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

 

Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Mã SV

Tên ngành 1

Khóa

Họ tên

Tên ngành 2

Tên môn

645104061

SPKT

64

Đoàn Thị Nhài

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

645104080

SPKT

64

Nguyễn Thu Trang

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655102006

SPTin

65

Nguyễn Thị Kim Dung

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655102010

SPTin

65

Đinh Minh Hồng Hà

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655103004

SP Lý

65

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655103031

SP Lý

65

Hà Thị Huệ

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655311005

SP Sinh học

65

Nguyễn Thị Huyền Chi

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655601008

SP Văn

65

Trần Thị Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655603002

SP Địa

65

Nguyễn Viết Tâm Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

655603004

SP Địa

65

Nguyễn Thị Hồng Châu

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665103074

SP Lý

66

Kiều Trang

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

665201072

SP Hoá

66

Nguyễn Thị Thạch Thảo

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

665201073

SP Hoá

66

Nguyễn Thị Thảo

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 1

665301048

SP Sinh

66

Lê Đinh Dạ Quỳnh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665601089

SP Văn

66

Trần Thị Hoa Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665601124

SP Văn

66

Nguyễn Thị Hoài Phương

Sư phạm Tiếng Pháp

Tiếng Pháp 1

665603001

SP Địa

66

Nguyễn Thị Vân Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665603052

SP Địa

66

Nguyễn Thị Oanh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665603066

SP Địa

66

Đoàn Thị Thu

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665604013

TLGD

66

Vũ Thị Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665604015

TLGD

66

Âu Thanh Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Nga 1

665605002

GDCT

66

Nguyễn Kiều Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665605004

GDCT

66

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665801003

SPAN

66

Nguyễn Tất Thúy Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665913011

GDMN

66

Trịnh Khánh Huyền

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

665917011

Chính trị học (SP KTCT)

66

Hồ Thị Mai Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

675201038

SP Hoá

67

Nguyễn Thị Lê

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

675211009

SP Hoá

67

Đàm Thị Thanh Hương

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 1

 

Học Kỳ 2 năm học 2018-2019

 

Mã sv

Tên ngành 1

Khóa

Họ tên

Tên ngành 2

Tên môn

645101089

SP Toán

64

Phùng Thị Ngọc Thuý

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 2

655102021

SPTin

65

Bùi Thị Phương Nam

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665201072

SP Hoá

66

Nguyễn Thị Thạch Thảo

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 2

665201073

SP Hoá

66

Nguyễn Thị Thảo

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 2

675201038

SP Hoá

67

Nguyễn Thị Lê

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665301048

SP Sinh

66

Lê Đinh Dạ Quỳnh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665301057

SP Sinh

66

Nguyễn Lê Hoài Thương

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665601089

SP Văn

66

Trần Thị Hoa Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665601164

SP Văn

66

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

655602016

SP Sử

65

Kiều Thị Thúy Dung

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

655602055

SP Sử

65

Hồ Ngọc Bích Phương

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665603001

SP Địa

66

Nguyễn Thị Vân Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665603052

SP Địa

66

Nguyễn Thị Oanh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665603066

SP Địa

66

Đoàn Thị Thu

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665604015

TLGD

66

Âu Thanh Ngọc

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Nga 2

665605004

GDCT

66

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665605026

GDCT

66

Lê Minh Huân

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665605035

GDCT

66

Lê Vũ Khánh Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

675606007

VNH

67

Phạm Hồng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

675606032

VNH

67

Vi Thị Lí

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

675606051

VNH

67

Cao Tuấn Nghĩa

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Pháp 2

665611022

Văn học

66

Phạm Hồng Nhung

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665614002

TLH

66

Cao Thị Quỳnh Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665614026

TLH

66

Nguyễn Thị Thùy Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Nga 2

665801003

SPAN

66

Nguyễn Tất Thúy Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665913011

GDMN

66

Trịnh Khánh Huyền

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

665917011

Chính trị học (SP KTCT)

66

Hồ Thị Mai Linh

Sư phạm Tiếng Anh

Tiếng Trung 2

 

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)