Chi tiết

Lưu ý đối với sinh viên tham dự thi môn chung học kỳ ii năm học 2020 - 2021

>
Trung tâm Đảm bảo chất lượng xin thông báo:
  1. Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên (hoặc CMT/thẻ CCCD ) trước khi vào phòng thi. Trường hợp không có các giấy tờ trên cần có đơn (dán ảnh) và xác nhận của BCN Khoa.
  2. Thí sinh dự thi theo đúng ca thi đã thông báo;
  3. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và kỳ thi, chúng tôi đề nghị các thí sinh dự thi phải đeo khẩu trang trong toàn thời gian thi và khu vực thi.

Trân trọng thông báo./.

 

Các thông báo khác