Chi tiết

SV K65, 66 đăng ký TTSP cần lưu ý

>

Cập nhật (13h:13 ngày 17/12/2018)

P.Đào tạo sẽ tiến hành hủy các trường hợp đăng ký không hợp lệ, sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký thật kỹ trước khi nhà trường khóa đăng ký

Danh sách đăng ký không hợp lệ bị hủy để đăng ký lại:

1. 657603001 - Trần Minh Thái: Đăng ký sai nhóm ngành 

2. 657301003 - Nguyễn Quốc Huy: Đăng ký sai nhóm ngành 

3. 655101125 - Nguyễn Huyền Trang: Đăng ký sai nhóm ngành 

4. 655601053 - Nguyễn Thanh Huyền: Đăng ký sai nhóm ngành

5. 655601056 - Phạm Thu Huyền: Đăng ký sai nhóm ngành

(còn tiếp....)

----------------------------------------------------------------------------------

1. Phải đăng ký cả lớp lý thuyết và lớp thực hành (Lớp lý thuyết tương ứng với Đoàn thực tập, lớp thực hành tương ứng với ngành thực tập, lớp thực hành phải thuộc lớp lý thuyết)

2. Sinh viên đăng ký thiếu lớp thực hành bị coi là không hợp lệ và sẽ bị hủy đăng ký

3. Sinh viên đăng ký không đúng ngành thực tập cũng bị coi là không hợp lệ và sẽ bị hủy đăng ký

4. Sinh viên không được tự liên hệ đoàn thực tập ngoài danh sách mà nhà trường thông báo

Hiện nay qua kiểm tra sơ bộ P.Đào tạo đã phát hiện nhiều trường hợp đăng ký không hợp lệ, đề nghị sinh viên kiểm tra và hoàn thiện đăng ký của mình trước khi P.Đào tạo tiến hành hủy đăng ký.

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)