Chi tiết

K69: Lịch trải nghiệm của SV học môn Nhập môn Khoa học và Công nghệ - tại khoa Sinh học

Chỉ dành cho SV đăng ký trải nghiệm từ Chủ đề 6-10 tại khoa Sinh học>

LỊCH DẠY TRẢI NGHIỆM MÔN NHẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI KHOA SINH HỌC

KỊCH BẢN

Thứ Bảy (30/11/2019)

Chủ nhật (1/12/2019)

 

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

SỐ 6

X

X

X

 

SỐ 7

 

X

X

X

SỐ 8

x

X

X

 

SỐ 9

X

X

X

 

SỐ 10

x

x

x

 

 

Địa điểm trải nghiệm:

Bài số 6: Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học – Vi sinh (tầng 1 nhà K1)

Bài số 7: Bảo tàng Sinh vật (tầng 4 nhà D3)

Bài số 8: Phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật (tầng 3 nhà A3)

Bài số 9: Phòng thí nghiệm Sinh lý Người và Động vật (tầng 4 nhà A3)

Bài số 10: Phòng thí nghiệm Di truyền – Hóa sinh (tầng 3 nhà A3)

Ghi chú:

  • Tại các tòa nhà K1, D3 và A3 đều có biển chỉ dẫn đến các phòng thí nghiệm
  • Mỗi nhóm thực hành trải nghiệm chỉ tối đa 15 em.

 

Các thông báo khác