Chi tiết

Mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021

>

Sinh viên vào tài khoản cá nhân đăng ký xét Tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021 đến hết ngày 18/8/2021

Lưu ý: Chỉ các sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt này mới được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường (dự kiến thi vào ngày 28/8/2021). 

Các thông báo khác