Chi tiết

Về điểm kiểm tra và thi HK 1 các môn chung năm học 2019-2020

>

Hiện nhà trường đang nhập điểm và kiểm tra điểm trên hệ thống, sinh viên không thắc mắc điểm của mình cho đến khi có thông báo hoàn thành điểm và có thời gian phúc khảo.

Trân trọng thông báo!

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)