Chi tiết

Lịch đăng ký xét Tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021

>

Phòng Đào tạo thông báo:

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong HK1 năm học 2020-2021 đăng ký xét tốt nghiệp với các thông tin như sau:

1. Chọn chức năng Đăng ký xét tốt nghiệp

2. Chọn đợt xét: Đợt 1 

3. Chọn năm học: 2020-2021.

Yêu cầu sinh viên đăng ký đúng các thông tin trên. Nếu sai hệ thống sẽ không thể xét TN cho sinh viên trong kỳ

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 17/01/2021.

Trân trọng thông báo

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)