Chi tiết

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHÚC KHẢO MÔN CHUNG HỌC KỲ II (2020 - 2021)

>

Để thuận tiện cho sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo việc đăng ký phúc khảo môn chung học kỳ II năm học 2020 - 2021 sẽ được thực hiện theo hình thức online. Cụ thể như sau:

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo gửi Bản scan đơn phúc khảo có chữ ký của sinh viên (theo mẫu đính kèm) và Bản scan thẻ sinh viên tới địa chỉ email: phuckhaomonchung.hnue@gmail.com , trong khoảng thời gian từ Thứ 5 (13/5/2021) đến Thứ 6 (14/5/2021), tính theo thời gian gửi email.

Mọi thắc mắc liên hệ qua email trên.

Trân trọng thông báo./.

 

Các thông báo khác