Chi tiết

K69: Lịch trải nghiệm của SV học môn Nhập môn Khoa học và Công nghệ - tại khoa Vật lý

>

LỊCH DẠY TRẢI NGHIỆM MÔN NHẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI KHOA VẬT LÍ

(Lưu ý: Nội dung Nghiên cứu thiết kế và chế tạo Loa chuyển sang nội dung Vật lý trong đời sống - STEM) 

LỚP

Thứ Bảy (30/11/2019)

Chủ nhật (1/12/2019)

Chủ nhật (8/12/2019)

 

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

8:00 – 11:00

13:00 – 16:00

 

Lớp 11. Tìm hiểu về công nghệ nano

 

 

Nhóm 1 (23 SV)

Phòng 320 nhà C

Nhóm 2 (22SV)

Phòng 320 nhà C

Lớp 12. Xác định đường kính mặt trời

 

Nhóm 1 (23 SV)

Phòng thí nghiệm 314 và tầng thượng nhà C (Khoa Vật lí)

Nhóm 2 (22 SV)

Phòng thí nghiệm 314 và tầng thượng nhà C (Khoa Vật lí)

 

Lớp 13. Năng lượng tái tạo và vật lí môi trường

Nhóm 1 (23 SV)

Phòng thí nghiệm 308 nhà C (Khoa Vật lí)

Nhóm 2 (22 SV)

Phòng thí nghiệm 308 nhà C (Khoa Vật lí)

 

Lóp 14. Vật lí trong đời sống (STEM)

(16 SV)

Phòng 402 - Nhà C Khoa Vật lí

 

 

Lớp 15. Mô phỏng các quá trình vật lí

Nhóm 1

(19 SV)

(Phòng 300 – Tầng 3, nhà C)

Nhóm 1

(19 SV)

(Phòng 219- Phòng Máy tính, Tầng 2, nhà C)

 

Nhóm 2  (19 SV)

(Phòng 300 – Tầng 3, nhà C)

Nhóm 2 (19 SV)

(Phòng 219- Phòng Máy tính, Tầng 2, nhà C)

 

 

 

Lưu ý danh sách các nhóm: (Nhấn vào Tên lớp trong bảng trên)

 

Các thông báo khác