Chi tiết

Đăng ký thực tập sư phạm học kỳ 2 năm học 2019-2020 (K65,66)

Chi tiết liên hệ email thaibinh@hnue.edu.vn>

Căn cứ công văn số 348/ĐHSPHN-ĐT ngày 23/7/2019 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc thực tập sư phạm (TTSP) năm học 2019-2020, nhà trường thông báo về việc triển khai công tác TTSP học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:

+ Đợt 1: 5 tuần, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 21/02/2020 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020, sinh viên nghỉ Tết).

+ Đợt 2: 5 tuần, từ ngày 02/3/2020 đến ngày 03/4/2020.

* Lưu ý: Tuần từ 24/2/2020 đến ngày 28/2/2020, sinh viên nghỉ.

- Địa điểm: Gửi kèm theo công văn này.

2. Điều kiện, hình thức đăng ký

a) Điều kiện

- Sinh viên K65, K66 phải hoàn thành các học phần về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn.

- Khi đăng ký đi TTSP thì không được đăng ký các học phần khác.

- Đề nghị các khoa hoàn thành việc nhập điểm các học phần trên để sinh viên đủ điều kiện được đăng ký đi TTSP.

b) Hình thức đăng ký

- Sinh viên sẽ thực hiện việc đăng ký đi TTSP đợt 1 trên cổng đăng ký tín chỉ http://daotao.hnue.edu.vn theo số lượng phân bổ từng trường thực tập (gửi kèm theo). Đối với TTSP đợt 2, nhà trường sẽ chuyển danh sách đã đăng ký từ đợt 1 sang.

- Đăng ký theo các bước sau:

+ Bước 1: Đăng ký đoàn thực tập;

+ Bước 2: Đăng ký vào nhóm theo đúng ngành đào tạo.

- Đăng ký sai sẽ bị hủy kết quả đăng ký.

- Thời gian mở cổng đăng ký: Từ 5h00 ngày 13/12/2019 đến 18h00 ngày 15/12/2019. Sau thời gian này, việc đăng ký thực tập sư phạm của sinh viên sẽ bị hủy.

* Ghi chú:

- Đối với các khoa đặc thù (Tâm lý giáo dục, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Tiếng Pháp, SP Kỹ thuật-ngành Điện): Trưởng khoa thông báo cho sinh viên đăng ký TTSP qua cổng theo thời gian trên và chủ động về thời gian, địa điểm cho sinh viên đi TTSP và lập kế hoạch, danh sách sinh viên theo từng đoàn gửi cho nhà trường thông qua phòng Đào tạo.

- Thực tập cuối khóa sẽ thực hiện như các năm trước.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (P.202 nhà Hiệu bộ).

Danh sách các trường thực tập

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)