Chi tiết

Lịch học môn Thực hành kỹ năng giáo dục cho sinh viên K68

>

TRUNG TÂM Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ Sư phạm thông báo Lịch học môn Thực hành kỹ năng giáo dục cho sinh viên K68 trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 như  sau: 

1. Ngày 11/01/2020 (thứ Bảy), học lý thuyết, sáng từ 7h00 đến 11h00; chiều từ 13h00 đến 17h00  tại phòng 809 nhà D3;

2. Sáng ngày 13/01/2020 (thứ Hai), sinh viên đến trường THPT Chuyên, ĐHSP Hà Nội thực hành, có mặt lúc 7h00.

Trung tâm đề nghị sinh viên đến học đúng giờ.

 

Các thông báo khác