Chi tiết

Lịch đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2019-2020

Thông tin phản ánh về Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn>

TKB MÔN CHUNG HỌC KỲ 2 NĂM 2019 - 2020

TKB CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 2 NĂM 2019 - 2020

 

1. Đặc điểm TKB kỳ II năm học 2019-2020.

- TKB có các nhóm môn kiến thức sau :

+ Nhóm môn chung

+ Nhóm môn chuyên ngành

+ Nhóm môn không tính điểm tích lũy: Giáo dục thể chất; GD Quốc phòng

- Môn học trong TKB có đủ 2 thành phần: Lý thuyết và Thực hành/Bài tập, yêu cầu sinh viên phải đăng ký đồng thời đầy đủ cả lớp Lý thuyết và Thực hành. Sinh viên có thể đăng ký lớp Lý thuyết này và đăng ký lớp Thực hành/BT lớp lý thuyết khác đều hợp lệ.

- Môn Rèn luyện NVSP TX - K68, 67 (HL) (3 tín chỉ), sinh viên phải đăng ký đủ 3 thành phần (LT, TH, BT), phải bấm đồng thời cùng một lúc vào 3 thành phần rồi mới bấm lưu.

- Môn học có ký hiệu K66, K67, K68, K69 = > Lịch học, lịch thi theo kế hoạch của khóa đó.

- Môn học Tiếng Anh K69 chia theo mức A1, A2 = > Sinh viên K69 đăng ký Học phần 2 Tiếng Anh theo các bậc đã học ở kỳ 1

- Sinh viên, K66, K67, K68 học lại, học đi, học cải thiện đăng ký cùng thời gian theo đợt. 

- Sinh viên K66, K67, Bắt đầu đăng ký ngày 14/12/2019 -- >27/12/2019; Chỉnh sửa TKB từ 30/12/2019 -- >03/01/2020 

- Sinh viên K68, Bắt đầu đăng ký ngày 15/12/2019 -- >28/12/2019; Chỉnh sửa TKB từ 30/12/2019 -- >03/01/2020. 

- Sinh viên K69 Bắt đầu đăng ký ngày 16/12/2019 -- >29/12/2019; Chỉnh sửa TKB từ 30/12/2019 -- >03/01/2020.   

2. Cấu trúc TKB kỳ II năm 2019 - 2020

 a). Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

TC

Phạm vi

1

Kinh tế chính trị K69

POLI 104

2

K69

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học K69

POLI 106

2

K69

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

K68,K67, K66

4

Thống kê xã hội học K69

MATH 137

2

K69

5

Calculus (Giải tích)

MATH 159

3

K69 (ngành TN)

6

Nhập môn Lý thuyết ma trận K69

MATH 160

2

K69 (ngành TN)

7

Nhập môn Khoa học máy tính K69

COMP 106

2

K69 (ngành TN)

8

Nhập môn KHXH và Nhân văn K69

COMM 103

2

K69 (ngành XH)

9

Nhân học đại cương K69

COMM 108

2

K69 (ngành XH)

10

Giao tiếp sư phạm

PSYC 104

2

K68,K67, K66

11

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

K68,K67, K66, K65

12

Tiếng Anh 2 ( A1, A2)

ENGL 105, 106 (A1,A2)

3

K69

13

Tiếng Trung 2 K69

CHIN 106

3

K69

14

T.Pháp,Nga,Trung (Chuyên ngành)

FREN,RUSS,CHIN+211

2

K68,K67, K66

15

Giáo dục thể chất 3,4

PHYE 202

2

K69

 

*). Một số môn TKB không hoàn thiện nhưng sinh viên bắt buộc phải đăng ký : Khóa luận tôt nghiệp; Thực tế chuyên môn; Thực địa; Ngoại khóa

b). Nhóm môn chuyên ngành == > Môn học có gắn ký hiệu tên khoa

c). Nhóm môn không tính điểm tích lũy tín chỉ: Giáo dục thể chất.

3. Một số gợi ý giúp sinh viên đăng ký tín chỉ hiệu quả.

Bước 1: Xác định mục tiêu học tập cho học Kỳ II năm 2019 – 2020 (Học gì ?; Học như thế nào ? ; Cách xác lập TKB ?)

Bước 2: Xây dựng ý tưởng các môn sẽ học và nghiên cứu ký các môn có trong TKB kỳ II năm 2019 - 2020

Bước 3: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến mục tiêu, ý tưởng các môn sẽ học trong kỳ II .

           +Nghiên cứu kỹ Chương trình đào tạo của chuyên ngành đang theo học (xem trên trang : daotao.hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu tổng thể TKB kỳ II năm 2019 – 2020, các  môn chung/môn chuyên ngành (xem trên trang : hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu Quy chế đào tạo (xem sổ tay sinh viên), cân nhắc kỹ việc học cải thiện điểm D (xem lịch trình chi tiết thời gian làm thủ tục hủy điểm D trên trang: daotao.hnue.edu.vn)

+ Tham vấn tư vấn giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) hoặc cô giáo vụ khóa/ trợ lý đào tạo khoa

+ Thường xuyên xem các thông tin cập nhật trên trang: daotao.hnue.edu.vn

 

Bước 4: Lập bảng TKB cá nhân (theo mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

     Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Tiến hành đăng ký = > vào phần mềm: daotao.hnue.edu.vn

Bước 6: Kiểm tra lại TKB cá nhân == > lưu lại

Bước 7: Phải đi học buổi đầu tiên của từng môn để nhận lớp, nhận tên giáo viên và các thông tin khác bổ sung mới. Nếu có thay đổi môn học, buổi học, sinh viên vào phần mềm điều chỉnh lại TKB cá nhân ngay trong tuần đầu tiên và kiểm tra kỹ danh sách môn học trên phần mềm.

Bước 8: Lưu lại và chốt TKB cuối cùng (hoàn thành)

4. Một số khuyến cáo

-  Trong thời gian đăng ký == > Sinh viên nên bảo quản mật khẩu (Pass) của mình.

-  Không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ TKB, nên tự mình tìm hiểu các môn học và đăng ký.

-  Khi đã đăng ký xong TKB của mình, sinh viên nên in hoặc lưu lại (yêu cầu để nguyên ngày, giờ in) để làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này.

- Trong thời gian đăng ký tín chỉ, sinh viên nên thường xuyên xem các thông tin trên trang daotao.hnue.edu.vn để biết được các lớp hủy.

- Trong 2 tuần học đầu tiên, sinh viên nên yêu cầu giáo viên điểm danh thường xuyên bằng danh sách in ra từ phần mềm, nếu không có tên hoặc sai thì phải phản ánh ngay đến phòng đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn) để giải quyết.

-  Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                   

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

+ Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký các môn GD học và Tâm lý trước, vì nó hỗ trợ cho việc thực tập.

5. Lịch đăng ký tín chỉ.

- Từ ngày 14/12/2019 -- > 27/12/2019,Sinh viên K66, K67 bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm)

- Từ ngày 15/12/2019 -- > 28/12/2019: Sinh viên K68 bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm)

- Từ ngày 16/12/2019 -- > 29/12/2019: Sinh viên K69 bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm)

Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ II năm học 2019 -2020 (bao gồm đăng ký học đi và học lại).

I. Lịch đăng ký tín chỉ K66, K67

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K66

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

 

K67

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–> 18h00

14/12/2019--> 27/12/2019

II. Lịch đăng ký tín chỉ  K68, K69

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K68

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00–> 18h00

15/12/2019--> 28/12/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–> 18h00

15/12/2019--> 28/12/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–> 18h00

15/12/2019--> 28/12/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–> 18h00

15/12/2019--> 28/12/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–> 18h00

15/12/2019--> 28/12/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–> 18h00

15/12/2019--> 28/12/2019

 

K69

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00–> 18h00

16/12/2019--> 29/12/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–> 18h00

16/12/2019--> 29/12/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–> 18h00

16/12/2019--> 29/12/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–> 18h00

16/12/2019--> 29/12/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–> 18h00

16/12/2019--> 29/12/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–> 18h00

16/12/2019--> 29/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Lịch chỉnh sửa TKb, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 

K66, K67

 

K68, K69

30/12/2019 --- >03/01/2020

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204-Hiệu bộ.

 
Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)