Chi tiết

Thông báo lùi thời gian đóng học phí HK 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K70

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lùi thời gian đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K70 theo Thông  báo số 346/TB -ĐHSPHN ngày 10 tháng 09 năm 2020.

Thời gian đóng học phí Học kỳ 1 năm 2020-2021 đối với K70  từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 27/11/2020.

Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của Trường theo số tài khoản và cú pháp tại Thông báo số 346/TB-ĐHSPHN ngày 10/09/2020.

Trân trọng./.

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)