Chi tiết

Đăng ký xét TN HK2 năm học 2021-2022

>

Sinh viên đăng ký xét TN HK2 năm học 2021-2022

Chọn đợt xét: Đợt 2 năm 2022. 

Thời hạn đăng ký: trước 08h00 ngày 6/5/2022

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)