Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết phục vụ trong ngành giáo dục đối với sinh viên K72 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ

>

Căn cứ Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 72 có nguyện vọng nhận hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt (SHP) đăng nhập theo tài khoản cá nhân tại trang http://daotao.hnue.edu.vn/ chọn mục Đăng ký hỗ trợ học phí & SHP để đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Thời gian đăng ký: Từ 00h00 ngày  06/10/2022 đến 24h00 ngày 10/10/2022.

Sinh viên trước khi Đăng ký cần chú ý các điểm sau:

1.   Sinh viên cần đọc kỹ Phụ lục 5 (kèm theo Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ để được được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2.   Do hiện tại chưa có địa phương nào có nhu cầu đặt hàng hoặc đấu thầu hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên khóa 72 của Trường, nên tất cả sinh viên khóa K72 thuộc các ngành đào tạo giáo viên nếu đăng ký hưởng hỗ trợ thì chọn Khác trong mục Loại chỉ tiêu. Các sinh viên không có nguyện vọng hưởng hỗ trợ chọn Đăng ký không hưởng. Chú ý không chọn mục Tỉnh (nếu các Tỉnh có Hợp đồng đặt hàng với trường về hỗ trợ cho sinh viên theo Nghị định 116, Trường sẽ có thông báo cho sinh viên đăng ký sau).

3.   Sau 24h00 ngày 10/10/2022 Hệ thống sẽ tự động đóng, nếu sinh viên không đăng ký, Nhà trường coi như em không có nguyện vọng nhận hỗ trợ và sẽ nộp học phí theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4.   Sau thời gian đăng ký, sinh viên in đơn cam kết, ký (có cả chữ ký của phụ huynh) và nộp đơn cam kết  về Khoa để được nhận hỗ trợ (cán bộ QLSV của khoa nhận đơn) trước ngày 15/10/2022.

5.   Cán bộ QLSV các khoa tập hợp đơn và lập danh sách gửi về phòng Đào tạo (Phòng 209) trước 16h00 ngày 17/10/2022

Phụ lục 5

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)