Chi tiết

Đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2 (VB kép)

>

- Căn cứ vào Điều 17 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 9779/ĐHSPHN-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc học cùng lúc hai chương trình;

Nhà trường thông báo cho sinh viên có nguyện vọng đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai (CTĐT) học cùng K69 trong học kỳ 2 năm học 2019 -2020 như sau:

1.      Điều kiện đăng ký học CTĐT thứ 2: Sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung đang học tập tại trường đã hoàn thành tối thiểu một học kỳ ở CTĐT thứ nhất và ngành đào tạo chính ở CTĐT thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở CTĐT thứ nhất

2.     Đăng ký: Sinh viên PHẢI đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký tín chỉ (Mục ĐĂNG KÝ HỌC/Đăng ký học ngành thứ 2), sau đó nộp lệ phí tại khoa đăng ký học CTĐT thứ hai.

3.     Thời hạn đăng ký: đăng ký online và nộp lệ phí xét trước 10h ngày 23/12/2019, các khoa gửi danh sách nộp lệ phí về phòng Đào tạo (P.209 – Nhà HC-HB trước 12h ngày 23/12/2019)

4.      Học phí: Tính theo tín chỉ đăng ký, định mức theo quy định học phí hiện hành của nhà trường

5.     Lệ phí xét duyệt: 200.000 đồng. Sinh viên không nộp lệ phí sẽ không được xét duyệt học CTĐT thứ hai.

6.     Đăng ký học: Sinh viên đủ điều kiện học CTĐT thứ hai sẽ bắt đầu đăng ký tín chỉ vào ngày 24/12/2019.

Lưu ý:

+ Ngành SP Tiếng Anh + ngành ngôn ngữ Anh, Giáo dục tiểu học, GDTH-SP Tiếng Anh tạm dừng đăng ký học CT2.

+ Sinh viên không đăng ký các chương trình chất lượng cao.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)