Chi tiết

Thông báo các lớp học phần bị hủy, học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, Nhà trường tiến hành hủy các lớp học phần trong bảng dưới đây do có số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định.>

Danh sách các lớp học phần bị hủy

 

TT

Tên môn

Lớp

Lịch học

1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

COMM 105-K71.1-LT

Thứ 3(T6-7)

2

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005-K70.21-LT

Thứ 2(T1-2)

3

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005-K70.22-LT

Thứ 2(T4-5)

4

Nhập môn KHTN và công nghệ

COMM 104-K70.2-LT

Thứ 6(T1-3)

5

Tâm lý học giáo dục

PSYC 101-K70.2-LT

Thứ 2(T1-4)

 

Nếu vẫn có nhu cầu học các môn có lớp học phần bị hủy thì sinh viên đến phòng 111 nhà V các buổi chiều thứ 2, 4, 6 từ 05/09 đến 16/09/2022 để trình bày nguyện vọng và được hỗ trợ đăng kí các lớp học phần không bị hủy.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)