Chi tiết

Hủy lớp Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên HK2 năm học 2018-2019

Mọi chi tiết xin liên hệ TT NVSP tầng 8 nhà D3>

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký môn Rèn luyện NVSP thường xuyên, nhà trường sẽ hủy một số lớp đăng ký không đủ số lượng tối thiểu.

Danh sách các lớp hủy gồm:

1. Kĩ năng Sử dụng phương tiện dạy học

COMM 001- K68.8_LT.1_BT

COMM 001- K68.21_LT.1_BT

COMM 001- K68.23_LT.1_BT

COMM 001- K68.32_LT.1_BT

2. Kĩ năng CNTT

COMM 001- K68.22_LT

COMM 001- K68.31_LT

COMM 001- K68.35_LT

COMM 001- K68.38_LT

3. Kĩ năng Viết bảng - Thuyết trình

COMM 001- K68.7_LT.1_TH

COMM 001- K68.17_LT.1_TH

COMM 001- K68.32_LT.1_TH

Lưu ý: Phòng Đào tạo sẽ rút tên các sinh viên đã đăng ký vào các lớp trên. SV tự mình đăng ký lại vào các lớp khác

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)