Chi tiết

Kết quả phúc khảo các môn chung HK3 năm học 2018-2019

>

Môn thi: NLCB 2

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

 

1

151

K1

302

0

0

 

 

2

152

K1

302

0

0.5

Cộng sót

 

3

214

K1

304

5

5.5

Cộng sót

 

4

343

K1

404

5

5

 

 

5

497

K1

601

5

5

 

 

Môn thi: Đường lối CM của Đảng CSVN

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

 

1

149

K1

302

6

6

 

 

2

315

K1

403

1

3

Chấm sót ý

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)