Chi tiết

Thông báo phúc khảo các môn chung học kỳ 3 năm học 2019-2020

>

Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo lịch nhận đơn phúc khảo các môn chung học kỳ 3 năm học 2019-2020 như sau:

Nhận đơn đăng ký phúc khảo trong 01 ngày duy nhất: Thứ 3 ngày 01/09/2020 tại phòng 618, tầng 6 nhà Hiệu bộ. Sinh viên có nhu cầu phúc khảo làm đơn theo mẫu trong file đính kèm, khi nộp đơn mang theo thẻ sinh viên để đối chiếu.

Lệ phí phúc khảo: Theo qui định.

 

 

Các thông báo khác