Chi tiết

Lịch thi môn chung Học kỳ 3 năm học 2021-2022

>

Nhà trường thông báo lịch thi môn chung của sinh viên cuối học kỳ 3 năm học 2021-2022

Sinh viên lưu ý:

- Trong trường hợp bất khả kháng không thể tham gia thi, sinh viên làm đơn hoãn thi (theo mẫu 1) có kèm minh chứng và gửi về P.618 - Nhà Hiệu bộ hoặc gửi qua email: thimonchunghnue@gmail.com trước thời gian thi của môn thi.

- Nếu SV đã được hoãn thi từ học kỳ trước cần thi bổ sung thì làm đơn thi bổ sung (theo mẫu 2) và gửi về P.618 - Nhà Hiệu bộ trước ngày 25.07.2022.

- Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)