Chi tiết

Hủy lớp tín chỉ kỳ HK3 năm học 2018 - 2019

>

Lớp/ nhóm

Tên học phần

Số tc

Số sv đăng ký

Số sv tối thiểu

Số sv tối đa

Lịch học

Phòng học

ENGL 213-Kỳ 3 SPTA

Phát triển kỹ năng nghe nói 4

2

9

20

35

Thứ 3(T3-5)
Thứ 5(T3-5)

705D3

PSYC 102-Kỳ 3-LT2

Giáo dục học

3

8

50

100

Thứ 4(T1-4)
Thứ 4(T7-9)

109C

RUSS 102-Kỳ 3

Tiếng Nga 2

3

2

20

45

Thứ 4(T1-4)
Thứ 4(T7-9)

202K

FREN 102-Kỳ 3

Tiếng Pháp 2

3

3

20

45

Thứ 4(T1-4)
Thứ 4(T7-9)

203K

  * Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp trên sẽ bị hủy vì không đủ số lượng sinh viên để mở lớp.

Thông tin liên quan đến đăng ký tín chỉ Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)