Chi tiết

Về việc đăng ký học Chương trình đào tạo thứ 2

>

Căn cứ vào Điều 17 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 9779/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm về việc học cùng lúc hai chương trình.

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai (CT2) học kỳ 2 năm học 2020-2021. Sinh viên được đăng ký học nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Là sinh viên khóa 68, 69, 70.

+ Sinh viên đã hoàn thành tối thiểu một học kỳ ở chương trình đào tạo thứ nhất (CT1).

+ Ngành đào tạo chính ở CT2 phải khác ngành đào tạo chính ở CT1.

+ Điểm trung bình chung học tập đạt từ 2.5 trở lên.

Để đăng ký học CT2, sinh viên đăng nhập vào hệ thống đào tạo theo tín chỉ, chọn chức năng ĐĂNG KÝ HỌC\Đăng ký học ngành 2\đăng ký ngành học mong muốn. Sau đó nộp lệ phí xét tuyển tại khoa đào tạo CT2. Thời gian đăng ký online và nộp lệ phí xét tuyển CT2 (200.000đ) từ ngày 27/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021.

Sinh viên được xét duyệt sẽ đăng ký tín chỉ ngay từ học kỳ này cùng với sinh viên học CT1. Học phí được thu theo định mức chung của Nhà trường.

CT2 được bảo lưu tất cả những học phần trùng với CT1.

Lưu ý: Các ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục tiểu học-Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh chưa mở ở học kỳ này.

Trân trọng./.

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)