Chi tiết

Đăng kí tín chỉ học kỳ I năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024, ban hành Kèm quyết định số 2600/QĐ-ĐHSPHN ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Nhà trường thông báo quy định và kế hoạch đăng ký tín chỉ học kì I như sau.>

1. HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. Những việc sinh viên cần làm và hình thức đăng ký

- Tìm hiểu kĩ chương trình đào tạo, kế hoạch mở các lớp tín chỉ (cả môn chung và môn chuyên ngành).

- Đảm bảo đủ điều kiện đăng ký. Sinh viên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí thì chưa thể đăng kí TC học tập trong HKI, năm học 2023 – 2024.

- Nếu cần, tham vấn ý kiến của Thầy Cô cố vấn học tập để xác định các môn sẽ đăng kí học trong HK I năm học 2023 – 2024 cho phù hợp với học lực và tiến trình học tập của bản thân.

- Tự tay thực hiện các thao tác đăng kí trên Cổng đăng kí tín chỉ (CĐKTC) của trường.

- Đảm bảo đã lưu thành công kết quả phiên đăng ký tín chỉ. Lưu ảnh chụp ảnh màn hình Thời khoá biểu cá nhân (rõ ngày giờ đăng ký thành công)  làm căn cứ cho những thắc mắc có thể phát sinh liên quan đến sự cố kĩ thuật.

- Bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập; Tuyệt đối không để lộ thông tin tài khoản cho người khác hoặc nhờ người khác đăng ký tín chỉ hộ. Nếu vi phạm điều này, sinh viên phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hậu quả, tác hại (có thể rất lớn) về sau!

1.2. Gợi ý về Thứ tự ưu tiên để đăng ký thành công, hiệu quả:

- Lập (kẻ dạng bảng) TKB cá nhân trên giấy trước, đăng ký trên CĐKTC sau;

- Môn học lại trước, môn học mới lần đầu sau;

- Môn chuyên ngành trước, môn chung sau; trong các môn chung thì môn chung bắt buộc trước, môn chung tự chọn sau;

- Môn tiên quyết trước, môn không phải tiên quyết sau;

1.3. Lưu ý về môn học có nhiều thành phần

Trên TKB, một số môn học có thể bao gồm nhiều thầnh phần: Lý thuyết - LTThực hành - THBài tập – BT (Ví dụ: Rèn luyện NVSPTX - 3TC, Thực hành kĩ năng giáo dục – 2TC,…). Đối với những môn này

- Phải đăng kí đồng thời và đầy đủ các thành phần của môn học. 

- Các lớp thành phần/môn nên ở cùng một buổi/tuần trong toàn bộ học kì.

2. CÁC MÔN HỌC VÀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

2.1. Môn chung: có 16 môn học được mở

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số TC

Ghi chú

1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

POLI 106

2

 

2

Thực hành kĩ năng giáo dục

COMM 301

2

Các ngành SP

3

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

Các ngành SP

4

Ngoại ngữ 2 (Anh,Trung)

 

3

 

5

Thống kê xã hội học

MATH 137

2

 

6

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

POLI 204

3

 

7

Triết học Mác Lê Nin

PHIS 105

3

 

8

Giáo dục học

PSYC 102

3

Các ngành SP

9

Phát triển chương trình nhà trường

COMM 004

2

Các ngành SP

10

Đánh giá trong giáo dục

COMM 005

2

Các ngành SP

11

Lý luận dạy học

COMM 201

2

Các ngành SP

12

Giáo dục thể chất 4

PHYE 251

1

 

13

Giao tiếp sư phạm

PSYC 104

2

Các ngành SP

14

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

 

15

Nhân học đại cương

COMM 108

2

Các ngành xã hội

16

Lịch sử văn minh thế giới

COMM 110

2

Các ngành xã hội

 

Thời khoá biểu môn chung xem tại /Uploads/files/TKB MÔN CHUNG KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024(2).pdf

Ghi chú:

  • Các môn chung được mở trong học kỳ này ưu tiên cho sinh viên K70, K71, K72 đăng ký. SV các khóa học khác (chưa học, học lại, học cải thiện) tuy vẫn có thể đăng ký nhưng không được ưu tiên khi xếp lớp.
  • Nếu muốn học lại một môn chung chưa có trong danh sách trên, sinh viên có thể tập hợp những bạn có cùng nguyện vọng rồi cử đại diện gửi email đề nghị mở lớp tới P.Đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn). Nhóm nào đạt số lượng từ 50 SV trở lên sẽ được xem xét mở lớp bổ sung. 

2.2. Môn chuyên ngành

- Mã môn chuyên ngành có gắn kí hiệu đặc trưng theo từng khoa đào tạo.

- Nếu có nguyện vọng học lại môn chuyên ngành chưa có trong danh sách, SV liên hệ với cán bộ giáo vụ khoa để được hỗ trợ.

- Thời khoá biểu môn chuyên ngành xem tại /Uploads/files/TKB MÔN CHUYÊN NGÀNH KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024(1).pdf

3. LỊCH ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024

- Các khóa có lịch đăng kí độc lập và nối tiếp nhau. Mỗi khóa được chia thành các nhóm khoa và chia khung thời gian đăng kí cho từng nhóm để phân tải cho Hệ thống đăng kí TC.

- SV mỗi khoa sẽ có 02 – 03 đợt đăng kí với các khung thời gian khác nhau trong ngày. Do vậy, SV không cần thiết phải tập trung đăng kí ngay tại thời điểm mở cổng đăng kí ở Đợt 1. Việc hàng nghìn SV thao tác trên Cổng đăng kí TC ở một thời điểm sẽ gây ra nghẽn mạng và các sự cố kĩ thuật không đáng có.

- Nếu chưa đăng kí được các lớp TC như mong muốn trong Đợt 1 thì SV có thể tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa đăng kí các lớp TC trong các đợt sau đối với khóa học của mình và trong đợt cuối cùng (27/08 - 29/08/2023) đối với SV toàn trường.

- Để đảm bảo công bằng trong tiếp cận đăng kí các lớp TC môn chung, chỉ tiêu đăng kí/01 lớp TC sẽ điều chỉnh tăng dần. Ví dụ, đợt 1 mở 30% chỉ tiêu, đợt 2 mở 70% chỉ tiêu, đợt cuối mở 100% chỉ tiêu.

- Nếu phát sinh trục trặc kĩ thuật về máy chủ, hạ tầng mạng và phần mềm thì Trung tâm CNTT sẽ điều chỉnh thời gian mở cổng đăng kí hoặc khóa hẳn một đợt đăng kí. SV theo xem giờ đăng kí cập nhật trên Cổng đăng kí học TC.

Dưới đây là kế hoạch dự kiến mở Cổng đăng kí tín chỉ

3.1. K69, K70: từ 05h00 ngày 12/08 đến 23h00 ngày 16/08/2023.

3.2. K71: từ 08h00 ngày 17/08 đến 23h00 ngày 21/08/2023.


Khóa 71

 

Khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

 

 

 

 

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật, Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

08h00
ngày 17/08

23h00
ngày 21/08

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục

08h00
ngày 17/08

23h00
ngày 21/08

 

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục

08h00
ngày 17/08

23h00
ngày 21/08

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật, Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

08h00
ngày 17/08

23h00
ngày 21/08

 

3.3. K72: Từ 08h00 ngày 22/08 đến 23h00 ngày 26/08/2023.


Khóa 72

 

Khoa

Dự kiến thời gian đăng kí

Mở cổng

Đóng cổng

 

 

 

 

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật, Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

08h00
ngày 22/08

23h00
ngày 26/08

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục

08h00
ngày 22/08

23h00
ngày 26/08

 

 

 

 

Nhóm 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, LLCT – GDCD, Công tác xã hội, Triết học, Tâm lý – Giáo dục, Việt Nam học, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý giáo dục

08h00
ngày 22/08

23h00
ngày 26/08

Nhóm 1: Toán - Tin, CNTT, Vật lý, Hóa học, Sinh học, SP Kỹ thuật, Nghệ thuật, GD QPAN, GD Thể chất, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

08h00
ngày 22/08

23h00
ngày 26/08

 

3.4. Tất cả các khoá (bổ sung, rút bớt, điều chỉnh TKB đã đăng kí): 08h00 ngày 27/08 đến 23h00 ngày 29/08/2023

Lưu ý: Nếu đã hài lòng với TKB đã đăng kí được thì SV không nên điều chỉnh TKB trong thời gian này. Khi SV A thử chuyển từ lớp X sang lớp Y thì SV B có thể đăng kí và chiếm chỗ của SV A ở lớp X. Do vậy, SV A có thể rơi vào tình huống: Lớp Y không đăng kí được (do hết chỉ tiêu) và mất chỗ ở lớp X.

3.5. Trước 15h ngày 28/08/2023: Công bố danh sách các lớp TC bị hủy do số lượng SV đăng kí thấp hơn số lượng tối thiểu do Trường quy định. SV kiểm tra thông tin trên Trang http://daotao.hnue.edu.vn/. Nếu lớp TC mà mình đã đăng kí bị hủy, SV cần chủ động đăng kí sang lớp TC khác (có thể cùng hoặc khác học phần với lớp bị hủy) nếu chưa đảm bảo đủ khối lượng học tập tối thiểu.

Trong tuần học đầu tiên (05/09 – 08/09/2023), khi đến lớp học phần nếu không được điểm danh thì SV kiểm tra kĩ TKB cá nhân trên Cổng đăng kí TC xem mình có học nhầm lớp không? hoặc danh sách lớp có thiếu tên mình không? Nếu học đúng lớp mà không có tên trong danh sách lớp thì SV báo cáo ngay với giảng viên, đồng thời liên hệ với P. Đào tạo để được hỗ trợ.

3.6. Sau ngày 29/08/2023, nếu không đăng kí học thì coi như SV đã tự ý bỏ học. Nếu SV đăng kí không đủ số lượng TC tối thiểu thì SV sẽ không được tham gia học trong HK này và phải làm đơn để Trường xét cho nghỉ học tạm thời.

4. LỊCH RÚT BỚT HỌC PHẦN

4.1. Từ 04/09 đến 15/09/2023, SV được rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng kí, nhưng không được đăng kí thêm học phần. Việc rút bớt học phần đã đăng kí không được vi phạm quy định về số lượng TC tối thiểu.

4.2. Sau ngày 15/09/2023, nếu SV không rút bớt thì học phần vẫn được giữ nguyên. Nếu SV không đi học thì sẽ được xem như tự ý bỏ học học phần này và phải nhận điểm F. Nhà trường bắt đầu tính toán học phí, do vậy SV không thể thay đổi TKB được nữa.

5. CÁC KÊNH HỖ TRỢ SV TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÍ TC

5.1. Hỗ trợ đăng kí, bổ sung, rút bớt học phần, bao gồm các học phần môn chung

Hỗ trợ trực tiếp tại sảnh C - tầng 1 - Hội trường 11/10 (nhìn ra phía nhà thi đấu) vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 (14h00 – 17h00) trong các tuần từ ngày 06/09/2023 đến ngày 11/09/2023.

Để được giải quyết, sinh viên phải báo cáo vấn đề tại https://bit.ly/3OFFKSC và kiểm tra email thường xuyên để biết:
  • vấn đề đã được giải quyết
  • hoặc cần đến trực tiếp theo hẹn.

Ghi chú:

- Riêng môn Thực hành kỹ năng giáo dục và môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, nếu có thắc mắc hoặc gặp sự cố SV liên hệ thầy Nguyễn Danh Điệp để được hỗ trợ giải quyết (Phòng 803 nhà D3, email: diepnd@hnue.edu.vn, điện thoại: 02437547696).

- Về lịch học môn GDTC, SV có thể hỏi thêm thầy/cô giáo vụ khoa GDTC.

- Về lịch học môn GDQPAN, SV có thể hỏi thêm thầy/cô giáo vụ khoa GDQPAN.

5.2. Hỗ trợ tư vấn về lựa chọn môn học: Thầy/cô cố vấn học tập của mỗi SV.

5.3. Hỗ trợ đăng kí các môn chuyên ngành: Thầy/cô cán bộ giáo vụ của khoa.

5.4. Hỗ trợ xử lí sự cố kĩ thuật (quên mật khẩu, nghẽn mạng, mất môn đã đăng kí thành công...): Liên hệ Trung tâm CNTT qua email: quangvd@hnue.edu.vn (thầy Vi Đức Quang); nghiepnv@hnue.edu.vn (thầy Nguyễn Văn Nghiệp).

Khi gửi email, SV cần mô tả rõ vấn đề và đính kèm ảnh chụp màn hình lỗi kĩ thuật để minh họa.

 

 

Các thông báo khác