Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016
Hiện nay phòng Đào tạo đã hoàn thiện điểm các môn chung HK1 năm học 2015-2016, mọi thắc mắc về điểm xin liên hệ email htbinh@hnue.edu.vn
Lịch phúc khảo: 2 ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2016 tại phòng 214 nhà Hành chính Hiệu bộ.
Trân trọng

2 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (01/21/2016 16:47:52)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (01/11/2016 08:46:30)
THÔNG BÁO : Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2015 - 2016 (12/09/2015 18:22:44)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (12/07/2015 14:35:46)
THÔNG BÁO : Học phần Thực hành nghề K64 (đợt 4) (11/22/2015 10:31:49)
Thông báo thời gian đăng ký thi cải thiện điểm (11/12/2015 16:06:28)
Thông báo kích hoạt tài khoản cá nhân của SV K65 (11/02/2015 08:23:46)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (đợt 3: Từ 2/11/2015 đến 28/11/2015) (10/26/2015 14:53:10)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 2014-2015 (10/13/2015 09:06:14)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (10/05/2015 08:40:50)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ và Danh sách chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (09/10/2015 16:22:08)
THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016) (08/10/2015 17:06:12)
THÔNG BÁO : CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2015 - 2016, LỊCH ĐẮNG KÝ TÍN CHỈ (07/23/2015 00:11:36)
Về việc phúc khảo môn chung HK2 - 2014-2015 (06/19/2015 12:33:34)
Về việc hoàn thành chương trình cho SV K61 (05/22/2015 12:08:28)
Kết quả thi QLHCNN và QL ngành GD&ĐT K61 2015 (04/30/2015 13:26:08)
Danh sách SV không đủ điều kiện thi môn : QLHCNN & QLNGD (04/30/2015 14:33:09)
Thông báo: Học bù ngày 29/4/2015 ==== > vào ngày 25/4/2015 (thứ 7) (04/21/2015 17:39:35)
Lịch thi học phần các môn chung HK2 năm học 2014-2015 (04/20/2015 09:38:33)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>