Lịch thi HK1 năm học 2017-2018

Hiện nay đã có lịch thi HK1 năm học 2017-2018, các em kiểm tra lại thời gian thi, môn thi, phòng thi. Đặc biệt sinh viên K67 kiểm tra phòng thi môn Ngoại ngữ, Tiếng Anh A0-A1-A2.

Mọi thắc mắc xin liên hệ email htbinh@hnue.edu.vn

Các thông báo khác
Thông báo hủy lớp tín chỉ (08/28/2017 09:28:04)
Hỗ trợ đăng ký tín chỉ (08/14/2017 08:30:47)