K63 - Lịch học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD và đào tạo

Sinh viên có nguyện vọng làm chứng chỉ đăng ký tại phòng 111 nhà V vào các ngày 03, 04, 05 tháng 4/2017

       Trường xếp lịch học và thi môn Quản lý HCNN và Quản lí ngành GDĐT cho sinh viên K63 như sau:

    Đợt 1: Học cả ngày 08/04/2017 và buổi sáng ngày 09/04/2017 (thứ 7 và Chủ nhật). Ngày, giờ thi: 9h00 ngày 22-04-2017.

STT

Ngành

Lớp (để trống là tất cả các lớp)

Phòng học

Số lượng

Ghi chú

1

Giáo dục Tiểu học

 

115-C

89

Lớp TC1

 

SP Tiếng Pháp

 

 

29

 

2

SP Ngữ văn

A,B,C

113-C

108

Lớp TC2

3

SP Ngữ văn

D

109-C

38

Lớp TC3

 

SP Ngữ văn

CLC

 

20

 

 

CN Văn học

E

 

42

 

4

SP Âm nhạc

 

111-C

36

Lớp TC4

 

SP Mỹ thuật

 

 

34

 

 

Giáo dục Quốc phòng-AN

 

47

 

5

SP Lịch Sử

A+CLC

304-K1

92

Lớp TC5

6

Tâm lý GD

 

401-K1

26

Lớp TC6

 

Tâm lý học

 

 

29

 

 

Giáo dục mầm non

 

 

67

 

7

SP Tiếng Anh

 

407-K1

64

Lớp TC7

 

SP Triết học

 

 

65

 

8

Giáo dục thể chất

 

608-K1

49

Lớp TC8

 

Giáo dục đặc biệt

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

    Đợt 2: Học cả ngày 15/04/2017 và sáng 16/04/2017 (thứ 7 và Chủ nhật). Ngày, giờ thi: 10h30 ngày 22-04-2017.

STT

Ngành

Lớp (để trống là tất cả các lớp)

Phòng học

Số lượng

Ghi chú

9

SP Toán học

A,B,C,D

113-C

130

Lớp TC9

10

SP Toán học

G,H

115-C

64

Lớp TC10

 

SP Toán học - SP TA

K

 

51

 

 

SP Toán học CLC

TN

 

19

 

11

SP Tin học

 

111-C

37

Lớp TC11

 

Giáo dục Chính trị

 

 

93

 

12

SP Hóa học

 

109-C

86

Lớp TC12

 

SP Kỹ Thuật

DN

 

31

 

13

SP Vật lý

 

304-K1

97

Lớp TC13

14

SP Sinh học

 

407-K1

79

Lớp TC14

 

Giáo dục Công dân

E

 

50

 

15

SP Kỹ thuật

CN

401-K1

71

Lớp TC15

 

SP Kỹ thuật

ĐT

 

63

 

16

SP Địa lí

 

608-K1

117

Lớp TC16

  * Chú ý: - Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. Không có thẻ sinh viên không được dự thi. Phòng thi cụ thể SV xem trong cổng thông tin đăng ký tín chỉ. Thi lại chung cho cả 2 đợt: 9h00 ngày 06/05/2017.

 - Đây là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo các ngành sư phạm, sinh viên phải đi học mới được đủ điều kiện cấp bằng, nhà trường không thu học phí và không cấp chứng chỉ cho môn học này. Sinh viên có nguyện vọng làm chứng chỉ phải đăng ký và nộp lệ phí tại phòng 111 nhà V vào các ngày 03, 04, 05 tháng 4/2017. Sau thời gian này nhà trường không nhận đăng ký làm chứng chỉ của bất cứ sinh viên nào. Lệ phí làm chứng chỉ 50.000đ.

 - Sinh viên ngoài sư phạm không phải học học phần QLHCNN và QL ngành GD&ĐT. Các sinh viên này nếu có nhu cầu học và cấp chứng chỉ đăng ký tại phòng 111 nhà V vào các ngày 03, 04, 05 tháng 4/2017. Học phí 250.000 đ/1 SV. Sinh viên học lại đăng ký học cùng với SV ngoài SP.

 

Các thông báo khác
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>