THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục

DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC NHÓM THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIÁO DỤC
(Đợt 1: Từ 19/9/2016  --- > 21/10/2016)

1. THPT Chuyên ĐHSPHN: 35 nhóm. TS.Trương Thị Hoa (SĐT: 0943.593.489),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng và buổi chiều đúng 9 giờ 00 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại phòng 106-D3 trường THPT Chuyên để gặp giáo viên chủ nhiệm.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.                                

2. THPT Nguyễn Tất Thành: 50 nhóm TS.Vũ Thị Khánh Linh (SĐT: 0916.069.369),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc: + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 10 giờ 30 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại phòng 405 trường THPT Nguyễn Tất Thành để gặp giáo viên chủ nhiệm.

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 16 giờ 30 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại phòng 405 trường THPT Nguyễn Tất Thành để gặp giáo viên chủ nhiệm.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

3. THPT Yên Hòa: 23 nhóm. TS. Nguyễn Thị Thanh Trà (SĐT: 0989.388.633),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội.

- Lịch làm việc: + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 6 giờ 30 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Yên Hòa để dự chào cờ

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 16 giờ 15 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Yên Hòa để dự chào cờ.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

- Thông báo khẩn:  Những sinh viên tại trường THPT Yên Hòa bị trùng lịch học các môn chuyên ngành với giờ sinh hoạt của trường phổ thông mà không thể bố trí đi vào buổi khác, đề nghị đến P209 phòng Đào tạo để làm thủ tục chuyển sang thực hành đợt 2, thời gian đến trước ngày 22/9/2016.

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

4. THPT Nguyễn T Minh Khai: 36 nhóm. TS. Vũ Thị Ngọc Tú (SĐT: 0989.666.489),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 7 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để dự chào cờ

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 13 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để dự chào cờ

                        + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

- Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

5. THPT Xuân Đỉnh: 24 nhóm. TS. Hoàng Trung Học (SĐT: 0914.335.199),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Nhóm sinh viên buổi sáng đúng 7 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Xuân Đỉnh để dự chào cờ

                         + Nhóm sinh viên buổi chiều đúng 13 giờ 00 ngày 19/9/2016 có mặt tại trường THPT Xuân Đỉnh để dự chào cờ

                         + Chiều ngày 21/9/2016 (thứ 4) đúng 15 giờ 00 sinh viên buổi sáng và chiều đến trường THPT Xuân Đỉnh làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

               - Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

6.THPT Cầu Giấy: 12 nhóm.ThS.Trần Thị Cẩm Tú (SĐT: 0912.529.637),  giáo viên phụ trách, cán bộ Khoa Tâm lý GD, ĐHSP Hà Nội

- Lịch làm việc:  + Đúng 10 giờ 00 ngày 17/9/2016 (thứ 7) có mặt tại trường THPT Cầu Giấy để gặp giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông.

                         + Sinh viên chuẩn bị bản kế hoạch làm việc của mình nộp cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông vào ngày 19/9/2016

- Quy định: Sinh viên đến trường THPT bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên trước khi vào trường và đúng giờ quy định.

  Ghi chú:

- Sinh viên K65 đến trường THPT theo lịch đã đăng ký trên phần mềm tín chỉ.

- Các thông tin liên quan đến trường THPT liên hệ với giáo viên phụ trách từng trường ở trên hoặc cô Thúy (tel : 0945100696)

PHÒNG ĐÀO TẠO34 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Lịch học Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nga cho sinh viên K66 học kỳ I (2016 - 2017) (09/05/2016 18:04:34)
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ trong học kỳ I năm 2016 - 2017 (07/25/2016 09:00:12)
THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2016 - 2017 (07/18/2016 09:34:32)
THÔNG BÁO: Về việc K62 học kỳ phụ và học lại, thi lại môn QLHCNN và ngành QL Đào tạo (05/23/2016 09:03:51)
Lịch phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (06/06/2016 09:21:40)
Kết quả phúc khảo môn QLHCNN và QL ngành GD & ĐT (05/23/2016 08:48:00)
Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016 (04/27/2016 08:35:57)
Về việc tính lại thang điểm chữ và thang điểm 4 (05/06/2016 16:11:34)
Thông báo cho sinh viên K62: Điểm thực tập sư phạm 2 và phúc khảo thi L2 HK2 2015-2016 (05/04/2016 14:41:09)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 (Thi lại) năm học 2015-2016 (06/02/2016 09:46:50)
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (04/19/2016 11:27:11)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (04/04/2016 08:55:24)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (03/23/2016 17:41:02)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (03/15/2016 09:15:18)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (02/24/2016 08:40:58)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (02/04/2016 11:44:15)
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (01/21/2016 16:47:52)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (01/11/2016 08:46:30)
THÔNG BÁO : Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2015 - 2016 (12/09/2015 18:22:44)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>