Thông báo cho sinh viên K62: Điểm thực tập sư phạm 2
Hiện nay đã có điểm TTSP 2, các em sinh viên K61, K62 kiểm tra lại điểm. Mọi thắc mắc về điểm TTSP xin liên hệ qua email htbinh@hnue.edu.vn, tiêu đề: Thắc mắc điểm TTSP K62

Điểm QLHCN và QL ngành GD&ĐT đã có, lịch thi lại sẽ có trong lịch thi trong ngày 4/5/2016
8 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016 (4/27/2016 8:35:57 AM)
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (4/19/2016 11:27:11 AM)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (4/4/2016 8:55:24 AM)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (3/23/2016 5:41:02 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (3/15/2016 9:15:18 AM)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (2/24/2016 8:40:58 AM)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (2/4/2016 11:44:15 AM)
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (1/21/2016 4:47:52 PM)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (1/11/2016 8:46:30 AM)
THÔNG BÁO : Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2015 - 2016 (12/9/2015 6:22:44 PM)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (12/7/2015 2:35:46 PM)
THÔNG BÁO : Học phần Thực hành nghề K64 (đợt 4) (11/22/2015 10:31:49 AM)
Thông báo thời gian đăng ký thi cải thiện điểm (11/12/2015 4:06:28 PM)
Thông báo kích hoạt tài khoản cá nhân của SV K65 (11/2/2015 8:23:46 AM)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (đợt 3: Từ 2/11/2015 đến 28/11/2015) (10/26/2015 2:53:10 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK2 2014-2015 (10/13/2015 9:06:14 AM)
THÔNG BÁO: Chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (10/5/2015 8:40:50 AM)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ và Danh sách chia đoàn môn Thực hành nghề K64 (9/10/2015 4:22:08 PM)
THÔNG BÁO: K64 ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ I (2015 - 2016) (8/10/2015 5:06:12 PM)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>