Về việc phúc khảo môn chung HK2 - 2014-2015
Nhà trường nhận đơn phúc khảo vào chiều các ngày 22 và 23/6/2015 (từ 14h đến 16h30) tại phòng 214-Nhà Hiệu bộ (gặp cô Lý).
Đăng ký theo mẫu có sẵn tại Phòng.

PHÒNG ĐÀO TẠO


14 lượt truy cập
Các thông báo khác
Về việc hoàn thành chương trình cho SV K61 (05/22/2015 12:08:28)
Kết quả thi QLHCNN và QL ngành GD&ĐT K61 2015 (04/30/2015 13:26:08)
Danh sách SV không đủ điều kiện thi môn : QLHCNN & QLNGD (04/30/2015 14:33:09)
Thông báo: Học bù ngày 29/4/2015 ==== > vào ngày 25/4/2015 (thứ 7) (04/21/2015 17:39:35)
Lịch thi học phần các môn chung HK2 năm học 2014-2015 (04/20/2015 09:38:33)
THÔNG BÁO : Chuyển phòng học nhà K1 ngày 25, 26, 27, 28 /03/2015 (03/18/2015 10:31:28)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2014-2015 (02/25/2015 08:41:54)
SV K61 lưu ý: lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT (02/03/2015 16:22:35)
Về lịch thi lại môn chung HK1 năm 2014-2015 (01/31/2015 10:39:52)
Về việc : Sinh viên rút tín chỉ học kỳ II (2014-2015) và đăng ký phúc khảo các môn chung học kỳ I (2014 - 2015) (01/26/2015 10:15:29)
Thông báo: HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ TRONG HỌC KỲ II (2014 - 2015), vì sinh viên đăng ký không đủ lớp (01/16/2015 16:02:47)
Thông báo về việc cập nhật điểm thi HK1 năm học 2014-2015 (01/12/2015 22:53:06)
Quy định về một số khoản thu học phí (01/12/2015 14:15:49)
Thông báo : LỊCH ĐĂNG KỲ TÍN CHỈ CHO K63, K64 (12/31/2014 08:39:27)
Thay đổi lịch thi thi các môn chung ngày 3 và ngày 4 tháng 1 năm 2014 (12/22/2014 09:49:22)
THÔNG BÁO : LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ và CẤU TRÚC TKB KỲ II (2014-2015) (12/08/2014 08:25:41)
Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2014-2015 (11/17/2014 15:05:51)
Thông báo thu học phí năm học 2014-2015 của SV cử nhân ngoài sư phạm (11/24/2014 09:34:46)
THÔNG BÁO: Các lớp học thứ 7 của sinh viên K61, K62, K63, K64 học tại giảng đường nhà K1 và D3 (09/25/2014 08:24:09)
<< First | Prev |
[1] 23456789
| Next | Last >>