Hỗ trợ đăng ký tín chỉ

Sinh viên thắc mắc về đăng ký tín chỉ có thể liên hệ với Giáo vụ /Cố vấn học tập của khoa hoặc cô Ngân: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn; Tel : 0915077993

Phân bổ thời gian đăng ký tại đây

Hướng dẫn đăng ký tín chỉ tại đây

Phòng Hỗ trợ Đào tạo theo tín chỉ: Phòng 206 nhà V - ĐHSPHN

Các thông báo khác
Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 (04/25/2017 09:20:27)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>