Phong cách học của bạn là gì
Mỗi người có một phong cách học khác nhau, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của bạn. Khảo sát này sẽ cho bạn biết phong cách học của bạn là gì, từ đó đưa ra lời khuyên cho bạn để có thể tự điều chỉnh cách học của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Hãy tham gia khảo sát phong cách học của bạn:
http://daotao.hnue.edu.vn/questionaire/
2 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục (09/12/2016 16:20:00)
THÔNG BÁO: Lịch học Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nga cho sinh viên K66 học kỳ I (2016 - 2017) (09/05/2016 18:04:34)
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ trong học kỳ I năm 2016 - 2017 (07/25/2016 09:00:12)
THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2016 - 2017 (07/18/2016 09:34:32)
THÔNG BÁO: Về việc K62 học kỳ phụ và học lại, thi lại môn QLHCNN và ngành QL Đào tạo (05/23/2016 09:03:51)
Lịch phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (06/06/2016 09:21:40)
Kết quả phúc khảo môn QLHCNN và QL ngành GD & ĐT (05/23/2016 08:48:00)
Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016 (04/27/2016 08:35:57)
Về việc tính lại thang điểm chữ và thang điểm 4 (05/06/2016 16:11:34)
Thông báo cho sinh viên K62: Điểm thực tập sư phạm 2 và phúc khảo thi L2 HK2 2015-2016 (05/04/2016 14:41:09)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 (Thi lại) năm học 2015-2016 (06/02/2016 09:46:50)
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (04/19/2016 11:27:11)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (04/04/2016 08:55:24)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (03/23/2016 17:41:02)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (03/15/2016 09:15:18)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (02/24/2016 08:40:58)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (02/04/2016 11:44:15)
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (01/21/2016 16:47:52)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (01/11/2016 08:46:30)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>