Nộp tiền thi lại môn QL HCNN và QL ngành GD và ĐT

Đề nghị các em nộp tiền thi lại (30.000đ) môn QLHCNN và QL ngành GD và ĐT thi ngày 27/06/2017 cho cô Giang - P.Đào tạo  - P.209 nhà Hiệu Bộ, nếu các em không nộp sẽ không được báo điểm.

Số báo danh

Mã sv

Họ tên

Điểm thi

Điểm chữ

Ghi chú

2

635614007

Nguyễn Quỳnh Dung

8

B+

đã nộp

4

635102006

Nguyễn Quảng Đại

7

B

đã nộp

5

635614010

Đặng Minh Đức

7

B

đã nộp

6

625111005

Đinh Thuý Hà

7.5

B

đã nộp

8

635802009

Trần Thị Bích Hằng

6.5

C+

đã nộp

9

635614014

Đoàn Phương Linh

7

B

đã nộp

10

635614017

Vũ Hoài Linh

6.5

C+

đã nộp

11

635802020

Vũ Thị Thuỳ Linh

7

B

đã nộp

12

635802023

Hoàng Thị Mến

7.5

B

đã nộp

14

635801033

Phan Thị Hồng Thái

8

B+

đã nộp

16

625111032

Nguyễn Thị Vân

7

B

đã nộp

 

Các thông báo khác
Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 (04/25/2017 09:20:27)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>