Lịch thi học phần các môn chung HK1 năm học 2014-2015

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, trường thông báo lịch thi các môn chung học kỳ 1 năm học 2014-2015 cho sinh viên các khoá hệ chính qui và chính qui theo địa chỉ như sau:

STT

Môn thi

Ngày, giờ thi lần 1

Ngày, giờ thi lần 2

Ghi chú

1

Giáo dục học

7h30 ngày 03/01/2015

7h30 ngày 07/02/2015

 

2

Tâm lí học

9h00 ngày 03/01/2015

9h00 ngày 07/02/2015

K63

3

Đường lối CM của ĐCSVN

13h30 ngày 03/01/2015

13h30 ngày 07/02/2015

 

4

Tiếng Anh 3 (Từ lớp tín chỉ 1 đến 22)

15h00 ngày 03/01/2015

15h00 ngày 07/02/2015

 

5

Tư tưởng HCM

7h30 ngày 04/01/2015

7h30 ngày 08/02/2015

 

6

Tâm lí học

9h00 ngày 04/01/2015

9h00 ngày 07/02/2015

K64

7

Nguyên lý cơ bản 2

13h30 ngày 04/01/2015

9h00 ngày 08/02/2015

 

8

Tiếng Anh 3 (Các lớp tín chỉ còn lại)

15h00 ngày 04/01/2015

15h00 ngày 07/02/2015

 

9

Tiếng Nga, Pháp, Trung HP3

15h00 ngày 04/01/2015

15h00 ngày 07/02/2015

 

10

Mỹ học và GDTM

7h30 ngày 10/01/2015

13h30 ngày 08/02/2015

 

11

Âm nhạc + Kỹ năng GT

9h00 ngày 10/01/2015

13h30 ngày 08/02/2015

 

12

Nguyên lý cơ bản 1

13h30 ngày 10/01/2015

13h30 ngày 07/02/2015

 

13

Tiếng Nga, Pháp, Trung chuyên ngành

15h00 ngày 10/01/2015

15h00 ngày 08/02/2015

 

14

Tiếng Anh 1 (Các khoa Toán, Lý, Hoá, Sinh, SPKT, Văn, Sử, Địa, TLGD)

7h30 ngày 11/01/2015

15h00 ngày 08/02/2015

 

15

Tiếng Anh 1 (Các khoa còn lại)

9h00 ngày 11/01/2015

15h00 ngày 08/02/2015

 

16

Tiếng Nga, Pháp, Trung HP1

9h00 ngày 11/01/2015

15h00 ngày 08/02/2015

 

17

Tin học đại cương (thi TH)

Ngày 10,11/01/2015

Ngày 01/02/2015

Giờ báo sau

 - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút, không có thẻ sinh viên không được dự thi.

- Sinh viên có nguyện vọng thi nâng điểm phải đăng ký trên cổng thông tin đăng ký tín chỉ http://daotao.hnue.edu.vn từ ngày 17/11 đến 23/11/2014, lệ phí thi nâng điểm nộp tại phòng thi. Trong thời gian đăng ký thi nâng điểm, sinh viên có thể hủy nếu đăng ký nhầm. Ngoài thời gian trên sinh viên sẽ không được phép hủy. Đăng ký thi nâng điểm mà không dự thi sẽ bị điểm 0.

 - Phòng thi và địa điểm thi sẽ thông báo trên cổng thông tin cá nhân mục "Lịch thi" của mỗi sinh viên.

6 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Các lớp học thứ 7 của sinh viên K61, K62, K63, K64 học tại giảng đường nhà K1 và D3 (09/25/2014 08:24:09)
Điểm phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (08/25/2014 10:18:01)
THÔNG BÁO: Sinh viên K63 thuộc ngành Sư phạm cử nhân chưa đăng ký môn Kiến tập Sư phạm (COMM 010) (08/29/2014 09:35:06)
Thông báo về việc đăng ký học của sinh viên K64 CQĐC (08/22/2014 10:29:54)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học sáng thứ 7 (ngày 23/08/2014) nhà K1 đến nhà D3 (08/19/2014 14:19:22)
THÔNG BÁO : Hủy lớp tín chỉ kỳ I năm học 2014 - 2015, do số lượng sinh viên đăng ký quá ít (08/11/2014 10:04:00)
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ VÀ CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2014 - 2015 (07/21/2014 02:35:36)
Về điểm thi và điểm kiểm tra giữa kỳ các môn chung (05/30/2014 10:42:05)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (05/12/2014 16:15:03)
Thông báo mở lớp Học lại QLHCNN và QL ngành GD cho sinh viên K60, 59 (05/08/2014 10:49:07)
Thông báo về kết quả thi QLHCN và kết quả phúc khảo (04/24/2014 15:30:49)
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi cải thiện (04/28/2014 16:35:13)
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (04/23/2014 17:13:55)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (03/30/2014 09:19:22)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (03/17/2014 17:56:31)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (02/27/2014 14:26:05)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (02/26/2014 11:14:13)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (01/16/2014 11:15:56)
THÔNG BÁO: Thời gian K62, K63 điều chỉnh lại TKB và CÁC LỚP BỊ HỦY (01/20/2014 15:07:07)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>