Thông tin đăng ký học kỳ I (2016 - 2017)
Phản hồi đến Email : diepnd@hnue.edu.vn
*). Hiện nay hệ thống đăng ký đang quá tải, cho nên sinh viên hãy bố trí thời gian đăng ký phù hợp, vì thời gian đăng ký còn nhiều
68 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2016 - 2017 (07/18/2016 09:34:32)
THÔNG BÁO: Về việc K62 học kỳ phụ và học lại, thi lại môn QLHCNN và ngành QL Đào tạo (05/23/2016 09:03:51)
Lịch phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (06/06/2016 09:21:40)
Kết quả phúc khảo môn QLHCNN và QL ngành GD & ĐT (05/23/2016 08:48:00)
Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016 (04/27/2016 08:35:57)
Về việc tính lại thang điểm chữ và thang điểm 4 (05/06/2016 16:11:34)
Thông báo cho sinh viên K62: Điểm thực tập sư phạm 2 và phúc khảo thi L2 HK2 2015-2016 (05/04/2016 14:41:09)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 (Thi lại) năm học 2015-2016 (06/02/2016 09:46:50)
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (04/19/2016 11:27:11)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (04/04/2016 08:55:24)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (03/23/2016 17:41:02)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (03/15/2016 09:15:18)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (02/24/2016 08:40:58)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (02/04/2016 11:44:15)
Thông báo về việc thu học phí HK2 2015-2016 (01/21/2016 16:47:52)
Thông báo: Hủy lớp tín chỉ; Lưu ý về việc đăng ký tín chỉ; Họp thực tập K63, 62 (01/11/2016 08:46:30)
THÔNG BÁO : Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2015 - 2016 (12/09/2015 18:22:44)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (12/07/2015 14:35:46)
THÔNG BÁO : Học phần Thực hành nghề K64 (đợt 4) (11/22/2015 10:31:49)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>