Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (pdf file)

Đang cập nhật danh sách phòng thi các môn chung ...
41 lượt truy cập
Các thông báo khác
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)
THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục (đợt 2, ngày 31/10/2016) (10/28/2016 14:30:51)
THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục (09/12/2016 16:20:00)
THÔNG BÁO: Lịch học Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nga cho sinh viên K66 học kỳ I (2016 - 2017) (09/05/2016 18:04:34)
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ trong học kỳ I năm 2016 - 2017 (07/25/2016 09:00:12)
THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2016 - 2017 (07/18/2016 09:34:32)
THÔNG BÁO: Về việc K62 học kỳ phụ và học lại, thi lại môn QLHCNN và ngành QL Đào tạo (05/23/2016 09:03:51)
Lịch phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (06/06/2016 09:21:40)
Kết quả phúc khảo môn QLHCNN và QL ngành GD & ĐT (05/23/2016 08:48:00)
Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016 (04/27/2016 08:35:57)
Về việc tính lại thang điểm chữ và thang điểm 4 (05/06/2016 16:11:34)
Thông báo cho sinh viên K62: Điểm thực tập sư phạm 2 và phúc khảo thi L2 HK2 2015-2016 (05/04/2016 14:41:09)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 (Thi lại) năm học 2015-2016 (06/02/2016 09:46:50)
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (04/19/2016 11:27:11)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (04/04/2016 08:55:24)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (03/23/2016 17:41:02)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (03/15/2016 09:15:18)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (02/24/2016 08:40:58)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>