Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT HỌC PHÍ HK3 2019-2020

>

Trường đã cập nhật toàn bộ học phí HK3/2019-2020 của sinh viên lên trang đào tạo. Yêu cầu các sinh viên đã đóng tiền đến hết ngày 23/07/2020 mà vẫn chưa được cập nhật học phí, thực hiện như sau:

1. Đối với các sinh viên đóng học phí từ ngày  1 đến hết ngày 16/07/2020 lên phòng KHTC gặp cô Nhung, cô Dung tại phòng 302 - Nhà Hiệu bộ - ĐHSPHN từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 30/07/2020. (Phô tô giấy chuyển tiền , Thẻ sinh viên).

2. Đối với các sinh viên đóng học phí từ ngày 17 đến hết ngày 23/7/2020     

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai hệ thống thanh toán trực tiếp qua cổng thanh toán của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Agribank (NHNNVN). Kể từ ngày 17/07/2020 sinh viên khi nộp tiền học phí hệ thống sẽ tự động gạch nợ trên tài khoản cá nhân của sinh viên tại trang daotao.hnue.edu.vn

Sinh viên lưu ý:

a. Những sinh viên nộp đúng số tiền học phí của HK3/2019-2020 còn nợ trên trang cá nhân theo đúng cú pháp quy định thì ngân hàng sẽ tiến hành gạch nợ ngay khi tiền chuyển đến tài khoản của Trường tại NHNNVN.

Sinh viên sau khi chuyển tiền thành công phải đối chiếu thông tin học phí trên trang cá nhân của mình. Nếu có gì sai sót thì liên hệ với Cô Hạnh-  0912609891 (cán bộ NHNNVN) để được hỗ trợ từ ngày 28/07/2020 đến hết ngày 30/07/2020.

b. Đối với những sinh viên nộp thiếu hoặc nộp thừa hoặc sai cú pháp chuyển tiền sẽ đối soát với P.KHTC của Trường từ ngày 28/7 đến ngày 30/7/2020 (gặp cô Nhung, cô Dung tại phòng 302 - Nhà Hiệu bộ - ĐHSPHN), (Phô tô giấy chuyển tiền, Thẻ sinh viên).

 

Lưu ý: Ngoài thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết thắc mắc về việc cập nhật học phí cho sinh viên, yêu cầu sinh viên đối chiếu đúng thời hạn quy định.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)