Chi tiết

Thông báo đối chiếu dữ liệu học phí HK2 năm học 2018-2019

>

Nhà trường đã hoàn thành việc tính học phí cho sinh viên HK2 năm học 2018-2019. Sinh viên kiểm tra và xác nhận lại học phí trong trang cá nhân. Mọi thắc mắc về tín chỉ xin liên hệ phòng Đào tạo (e-mail: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn) và giải quyết trước ngày 25/02/2019.

Lịch thu học phí HK2 năm học 2018-2019 từ ngày 04/03/2019 đến ngày 25/03/2019 (Xem thêm tại đây). Sau thời gian này nếu sinh viên nào chưa nộp học phí sẽ không được dự thi kết thúc học kỳ (tất cả các môn).

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)