Chi tiết

Thông báo đối chiếu dữ liệu học phí đã nộp đến ngày 05/11/2018

>

Cập nhật ...

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí HK1/2018-2019 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 05/11/2018 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  08/11 đến hết ngày 15/11/2018;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

 

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí của sinh viên qua ngân hàng từ ngày 21/10/2018 đến ngày 26/10/2018 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  30/10 đến hết ngày 04/11/2018;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

 

Tin cũ hơn:

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí của sinh viên qua ngân hàng từ ngày 02/8/2018 đến ngày 20/10/2018 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  24/10 đến hết ngày 31/10/2018;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)